Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

ZUS Z-15

5453 dl's @ 8957 KB/s

doc
ZUS Z-15

ZUS Z-15 Author: Agnieszka WOŹNIAK Description: Dz.U. 2012, poz. 444 (załącznik 6) Last modified by: Agnieszka WOŹNIAK Created Date: 11/14/2014 12:25:00 PM

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/Kwestura/sprawy/Documents/Druk_Z-15.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
pieczęć placówki służby zdrowia

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4 ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 6

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: January 1, 2012 - Views: 48

doc
www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Współpraca ZUS i służb BHP w zakładach pracy Regionu Konińskiego. Plan: 1. Świadczenia wypłacane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.

http://www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl/doc/zus%202012.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 13

doc
studiujinformatyke.pl

Powyższe dane są niezbędne dla ustalenia właściwego identyfikatora podatkowego — zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji ...

http://studiujinformatyke.pl/wp-content/uploads/2015/03/Regulamin-stazowy-_-zalacznik-nr-6-_DRUK-STA%c5%bb-o%c5%9bwiadczenie-do-cel%c3%b3w-podatkowych-i-ZUS.doc

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

doc
DRUK ZP-110

Przedstawią potwierdzenie z ZUS-u dotyczące zatrudnienia co najmniej 3 osób ... Znak sprawy: PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 pieczęć zamawiającego. Title: DRUK ZP-110

http://www.zmsp.warszawa.pl/dokumenty/dok3_270103.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 7

doc
www.wpsnz.uz.zgora.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej 3. Świadczenia z ZUS (zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców) 4. Alimenty i ...

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/formularze/druk-zasw.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

https://www.wiol.com.pl/resources/download/245_zus_kp_3_wniosek_o_ponowne_ustalenie_kapitalu_poczatkowego.doc

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
druk oferty

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, nr str. oferty ... 101 Strona 2 z 3. Title: druk oferty Author: Adam Styczen

http://morawica.com.pl/przetarg/pliki/478SIWZ-zal-1.doc

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
Druk ZP-45

... Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym uiszczaniu należytych podatków Aktualne zaświadczenie z ZUS o regularnym ... Druk ZP-45 Author: krzys ...

http://www.grebow.un.pl/bip/atach/4/1270/1861/_E_%20ZALACZNIK%20NR%202%20DOK.%20WYMAGANE%20drogi.doc

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
Załącznik nr 3

zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego; wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, ...

http://www.portalfk.pl/wniosek-o-swiadczenie-rehabilitacyjne-3382016

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
O Ś W I A D C Z E N I E

Zadłużenie wobec innych instytucji (np. banków, ZUS, ... RGB-08-02/1 Strona 1 z 3. Title: O Ś W I A D C Z E N I E Author: Wioletta Antkowska Last modified by:

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/KARTY/RGB/druki/Druk%20RGB-08-02.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Sporządzono Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) dla byłych pracowników celem wypłaty zasiłków chorobowych, ...

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/73/39/7339/sprawozdanie_burmistrza.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.zus.pl

Podskarbińskiej 25 z dopiskiem na kopercie „Oferta kupna sprzętu poligraficznego”. Druk oferty jest dostępny na stronie ... konto II Oddziału ZUS nr 05 ...

http://www.zus.pl/files/Og%c5%82oszenie%20o%20sprzeda%c5%bcy%20maszyn%20poligraficznych%203.docx

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

doc
Uchwała

... z dokumentacją potwierdzającą ich zatrudnienie, tj. drukiem zgłoszenia ZUS ZUA i dokumentacją rozliczeniową druk ZUS DRA, druk ZUS RCA lub druk ZUS RSA, ...

http://api.esesja.pl/zalaczniki/1551/druk_984_do-prezentacji_16770.doc

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

doc
Informacja o praktykach pedagogicznych

odebrać dokumenty (skierowanie, 3 x umowy na jednej z nich na odwrocie rachunek (żółte kartki), druk ZUS ZZA), które są niezbędne do pójścia do szkoły.

http://www.fil.us.edu.pl/ijp/doc/nauczycielskie_praktyki_zawodowe.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 5

doc
KWESTIONARIUSZ

Druk R /14…..- wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia ... Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania ...

http://wbeszczecin.wp.mil.pl/plik/file/druk16.doc

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

doc
(Druk: nr SE 6)

(Druk: nr COP- STAT-3/2013) Zakład IM: ... Narzuty ZUS,FP (19,64%) 3. ... Współpraca naukowa z zagranicą 7.

http://im.gda.pl/images/dokumenty/Formularze%20prac%20statutowych%202013/3%20KALKULACJA%20do%20pracy.doc

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Podpisane oświadczenie oferenta, że posiada możliwości realizacji zamówienia oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na ZUS i do US .( druk DPS Zał. nr 2 .)

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/upload/doc/21078_20140313_235206.doc

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

doc
www.druk-pl.com

Oczywiście oczekuję również płaconych na czas wszystkich składek ZUS, oraz umowy o pracę od ręki w oryginale z możliwością wypowiedzenia z terminem 3 ...

http://www.druk-pl.com/progresywnie/rozwoj/ebiznes3/list_motywacyjny.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
DRUK

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy (94 m długości) w zakresie: ... Druk SIWZ Author: inwest5 Last modified by, Created Date: 9/14/2009 5:35:00 AM

http://sdm.olesnica.pl/bip/upload/SIWZ_roboty_Kochanowskiego_ZUS_09.doc

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

doc
Druk nr 1057

... oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i ... potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS ... Druk nr 1057 Author:

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=1057_04.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
DRUK - Biuletyn Informacji Publicznej

DRUK. USC11-D01 ... zasiłku rodzinnego, zawarcia związku małżeńskiego, ZUS , PZU (lub inne towarzystwo ubezpieczeniowe), dowód ... (z dopiskiem opłata skarbowa ...

http://www.jedrzejow.eobip.pl/bip_jedrzejow/redir.jsp?place=galleryStats&id=18089

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
DRUK B

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM Company:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
Druk n

Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS ... zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ... Druk n Author: wojcik Last modified by:

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/5563/formularz

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS lub ... wymagany przy realizacji Zadania 1.3 w ramach ... Druk oferty zadanie 1.1 ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=353&Itemid=99999999

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS...

Title: W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów ...

http://www.intranet.wcpit.pl/UserFiles/File/Prawa%20do%20swiadcze%c5%84%20zdrowotnych-komunikat%20NFZ(1).doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
Druk oferty najmu

... przystosuję w/w lokal do prowadzenia w nim działalności gospodarczej określonej w pkt. 3 oferty oraz ... ZUS. ... Sp. z o.o. Other titles: Druk ...

http://bip.adm.com.pl/bip_download.php?id=1488

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr III - Aktualny odpis/-y z właściwego rejestru ... Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS ... Druk oferty zadanie 1 ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=354&Itemid=99999999

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

doc
Druk niniejszy jest podstawą do ubiegania się o...

Title: Druk niniejszy jest podstawą do ubiegania się o świadczenia materialne Author: Iwona Tobolska Last modified by: Iwona Tobolska Created Date

http://www.zsp1jarocin.edu.pl/attachments/article/49/WNIOSEK%20-%20stypendium%20socjalne%202014-2015%202%20polrocze.doc

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

3.Zgodnie z zapytaniami o cenę została wybrana firma „ EURO-GAZ” do usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Małogoszcz.

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/63/34/6334/sprawozdania_pomiedzy_sesjami.doc

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

doc
I N S T R U K C J A

Druk ZUS ZZA. Nauczyciel wypełnia punkty: III od 01. do 07., IV od 01. do 04., VI – 01. (data rozpoczęcia praktyk), 02. (kod NFZ), VIII od 01. do 07.,

http://kdjilp.us.edu.pl/imu.doc

Date added: August 10, 2014 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Złożą oświadczenie , że nie zalegają z opłatami na ZUS i do US. ... Druk SIWZ Author: Starostwo Powiatowe Last modified by: Kierownik Created Date:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/upload/doc/21078_20130103_134323.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
DRUK B - Aktualności | wfosigw.pl

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek.doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
www.pupgdynia.pl

deklaracja ZUS/DRA i raport imienny (DRUK ZUS/ RCA, DRUK ZUS/ RSA). powyższe kopie dokumentów – potwierdza za zgodność z oryginałem Pracodawca ...

http://www.pupgdynia.pl/FCK/Pliki/Urzad/prace%20interwencyjne/2015/nowe-maj/wniosek_o_zwrot_poniesionych_kosztow_w_zw_z_zatrud_bezrob_narobo_publ.___Kopia.doc

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
druk obowiązujący od r

druk obowiązujący od r. szkolnego 2010/2011 ... przerwałem/am studia z powodu: ... dokładny adres ZUS: ...

http://www.wssip.edu.pl/podspir.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub ... druk nr 2. Wniosek o ... o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z ...

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki_ogloszenia/812/druki_na_wyprawke.doc

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
Uchwała

druk nr 200. Uchwała Nr ... poz.594 z późn. zm.), w związku z art.229 pkt 3 ustawy z ... ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do ZUS w związku z prawomocnym ...

http://api.esesja.pl/zalaczniki/3050/druk_200_do-prezentacji_31311.doc

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

doc
www.solidarnosc.mittal.net.pl

W nowym, zreformowanym systemie emerytura może przysługiwać z 2 lub 3 źródeł, a mianowicie: z ZUS, z otwartego funduszu emerytalnego ... (druk ZUS Kp-1),

http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/PRAWO/kapital-poczatkowy.doc

Date added: February 6, 2012 - Views: 11

doc
P 12/10 - 24 maja 2012 r.

... (druk ZUS Z-3a; art. 61 ust. 3 ustawy zasiłkowej). ... Trybunał Konstytucyjny stwierdził w wyroku z 3 grudnia 1996 r., sygn. K 25/95 (OTK ZU nr 6/1996, ...

http://doradcapodatkowyonline.eu/uploads/widget/WyrokiTK/p_12_10.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
asekuro.pl

3. Zawiadomienie policji czy na miejscu zdarzenia interweniowała policja ? tak nie ... pobranego z ZUS zasiłku pogrzebowego)

https://asekuro.pl/plik/pobierz/benefia-druk-zgloszenia-szkody-osobowej-nnw-oc.doc

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
biurotandem.pl

... z tytułu działalności gospodarczej podlegasz wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składasz druk zgłoszeniowy ZUS ZZA. 3. ...

http://biurotandem.pl/druki/CEIDG.docx

Date added: November 11, 2013 - Views: 1

doc
Załącznik Nr 2 do umowy o organizację

bezrobotnego Wys. wynagrodzenia podlegająca refundacji (kwota z w/w umowy § 7 ust. 2 i 3, bez chorobowego) Składka na ubezpieczenie społeczne: ... druk ZUS RCA (dot.

http://www.pup.rypin.pl/uploads/files/druki-pracorawca/PI-zwrot.doc

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

doc
Druk nr

Druk nr 43 Projekt „P” z dnia 20.12 ... Uprawnienie wynikające z § 3 ust. 1 pkt 6 i 11 obowiązuje w okresie od 1 września do 31 ... „wystawioną przez ZUS

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=43_01.doc

Date added: December 30, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1 - Gmina Brzeg

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS ... w § 3 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 ... druk nr 1 ...

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2589/druk_na_dofinansowanie_nr_1.doc

Date added: May 12, 2014 - Views: 1

doc
Obowiązujące od 1 stycznia 1999 r

Wyrejestrowania osoby z ZUS w przypadku, ... Do zgłoszenia do ZUS zmian w danych osobowych zleceniobiorcy w trakcie trwania umowy służy druk "ZUS ZIUA".

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/DocZUS/ZasadyZUS.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2