Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

1926 dl's @ 9570 KB/s

doc
ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-3 10. Informacja o składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne: Rok M-c Dni, które pracownik: Przyczyna nie-przepracowania całego.

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/zwolnienia_lekarskie/Z-3.dot

Date added: May 13, 2012 - Views: 5

doc
Pieczęć płatnika składek - bhpipodatki.pl

ZUS Z-3. Title: Pieczęć płatnika składek Author: kapital Last modified by: kapital Created Date: 5/1/2013 8:37:00 PM Company: kapit Other titles:

http://www.bhpipodatki.pl/files/000-ZUS-Z3.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 2

doc
ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek

3) Niepotrzebne skreślić. ZUS Z-3a 7) poseł lub senator pobierający uposażenie, 8) osoba pobierająca stypendium sportowe, 9) słuchacz Krajowej Szkoły ...

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/zwolnienia_lekarskie/Z-3a.dot

Date added: March 1, 2012 - Views: 81

doc
Z-15.indd - kadrabiuro.pl

ZUS Z-15 Title: Z-15.indd Author: ryba Last modified by: ryba Created Date: 6/7/2007 12:29:00 PM Company: warzywniak Other titles: Z-15.indd ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/z-15.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 2

doc
ZUS Z-15 - ssl-administracja.sgh.waw.pl

ZUS Z-15 POUCZENIE Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ...

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/Kwestura/sprawy/Documents/Druk_Z-15.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

https://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
(Druk: nr SE 6) - im.gda.pl

(Druk: nr COP- STAT-3/2013) Zakład IM: ... Narzuty ZUS,FP (19,64%) 3. ... Współpraca naukowa z zagranicą 7.

http://im.gda.pl/images/dokumenty/Formularze%20prac%20statutowych%202013/3%20KALKULACJA%20do%20pracy.doc

Date added: July 28, 2015 - Views: 2

doc
www.wiol.com.pl

ZUS Rp-1 WNIOSEK O EMERYTURĘ – RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* ... (druk ZUS Rp-6) – w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia ...

https://www.wiol.com.pl/resources/download/247_zus_rp_1_wniosek_o_emeryture___rente_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
ZUS-PEL - nasz.walbrzych.pl

peŁnomocnictwo do wykonywania czynnoŚci prawnych w relacjach z zakŁadem ubezpieczeŃ spoŁecznych. ... 5/28/2012 3:20:00 am company: zus other titles:

http://nasz.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2012/08/zus-pel_-_pelnomocnictwo_do_wykonywania_czynnosci_prawnych_w_relacjach_z_zakladem_ubezpieczen_spolecznych.doc

Date added: July 10, 2013 - Views: 4

doc
Druk SIWZ - sdm.olesnica.pl

Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy (94 m długości) w zakresie: ... Druk SIWZ Author: inwest5 Last modified by, Created Date: 9/14/2009 5:35:00 AM

http://sdm.olesnica.pl/bip/upload/SIWZ_roboty_Kochanowskiego_ZUS_09.doc

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

doc
POLECENIE PRZELEWU ZUS - biuropodatkowe.pila.pl

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należności z tytułu składek 07. Typ drugiego identyfikatora N – NUSP

http://biuropodatkowe.pila.pl/download/POLECENIE_PRZELEWU-ZAPLATY_ZUS.doc

Date added: September 7, 2013 - Views: 2

doc
OŚWIADCZENIE O OPŁACENIU SKŁADEK ZUS

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, ... OŚWIADCZENIE O OPŁACENIU SKŁADEK ZUS Author: Damian Last modified by: maria

http://www.miedziana-gora.pl/asp/pliki/moja_firma_moj_sukces/oswiadczenie_o_oplaceniu_zus.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 2

doc
pieczęć placówki służby zdrowia - BIP UWM w...

3. Wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych potwierdzające rozpoznanie choroby ... Wydz. Poligr. O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01.

http://bip.uwm.edu.pl/files/druk_n9_zus.doc

Date added: March 1, 2012 - Views: 6

doc
DRUK B - wfosigw.pl

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM Company:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy z ZUS po...

Title: Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia Author: aszwed Last modified by: TOM Created Date: 12/27/2014 4:11:00 PM

https://www.poznajprawa.pl/attachments/article/151/Jak%20ubiega%C4%87%20si%C4%99%20o%20zasi%C5%82ek%20chorobowy%20z%20ZUS%20po%20ustaniu%20zatrudnienia.doc

Date added: February 2, 2016 - Views: 1

doc
Druk n - bip.glogowek.ig.pl

Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS ... zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ... Druk n Author: wojcik Last modified by:

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/5563/formularz

Date added: May 16, 2015 - Views: 2

doc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH...

3/15/2012 9:16:00 am other titles: formularz zgŁoszeniowy do ubezpieczeŃ spoŁecznych i zdrowotnych z tytuŁu umowy zlecenia z zleceniobiorcĄ nie bĘdĄcym ...

http://www.ump.edu.pl/files/12_sub_75_1312202842_formularz_zus_do_um_zlec.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
WNIOSEK - wup-rzeszow.pl

3. Zaświadczenie z ZUS o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce* _ 4. Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania i pobieraniu zasiłku dla ...

http://www.wup-rzeszow.pl/files/285_WNIOSEK_O_WYDANIE_FORMULARZA_U1_E301_PL.doc

Date added: March 21, 2012 - Views: 4

doc
Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia...

Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS osób mających miejsce zamieszkania na ... (art.3 ust.1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

http://prpw.iem.pw.edu.pl/druki/oswiadczenie_do_celow_podatkowych_WZOR.doc

Date added: August 11, 2013 - Views: 1

doc
druk nr 1 - zs26.edu.pl

druk nr 1. Wniosek o dofinansowanie . zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z ...

http://zs26.edu.pl/wp-content/uploads/2015/08/Wniosek-o-dofinansowanie-zakupu-podrecznikow-druk-nr-11.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 2

doc
DRUK E - wfos.com.pl

ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) ... z ostatnich 3 lat podatkowych ... DRUK E Last modified by: Leszek Krzysiek

http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/OiZGZW/Wniosek_Oizgzw.docx

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
druk nr 1 - bip.brzeg.pl

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS ... w § 3 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 ... druk nr 1 ...

http://bip.brzeg.pl/zalaczniki/2589/druk_na_dofinansowanie_nr_1.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek rodziców - druk nr 1 - wroclaw.pl

3. Numer telefonu ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury ...

http://www.wroclaw.pl/files/edu_szkoly/Wniosek_wyprawka%20-%20wzor%20nr%201.doc

Date added: July 26, 2015 - Views: 1

doc
Pobierz druk nr 1 - sp7siedlce.home.pl

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

http://sp7siedlce.home.pl/Druk_nr_1_wzor_wniosku.doc

Date added: July 16, 2015 - Views: 1

doc
DRUK B - Aktualności | wfosigw.pl

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek.doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
Wniosek - zsosielsko.edupage.org

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

https://zsosielsko.edupage.org/files/Druk_nr_1_wzor_wniosku_wraz_z_instrukcja.doc

Date added: July 16, 2015 - Views: 2

doc
druk obowiązujący od r - wssip.edu.pl

druk obowiązujący od r. szkolnego 2010/2011 ... przerwałem/am studia z powodu: ... dokładny adres ZUS: ...

http://www.wssip.edu.pl/podspir.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 2

doc
Druk n - bip.glogowek.ig.pl

Druk nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY. o ... Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS ... zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/5862/formularz

Date added: February 14, 2013 - Views: 2

doc
Wniosek - spmax.edupage.org

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

https://spmax.edupage.org/files/2012)13_Druk_nr_1_wzor_wniosku_wraz_z_instrukcja.doc

Date added: December 16, 2015 - Views: 1

doc
druk nr 1 - bip.brzeg.pl

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub ... druk nr 2. Wniosek o ... o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z ...

http://bip.brzeg.pl/zalaczniki_ogloszenia/812/druki_na_wyprawke.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek - wroclaw.pl

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Numer telefonu ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

http://www.wroclaw.pl/files/edukacja/Wniosek%20rodzicow%20-%20druk%20nr%201.doc

Date added: July 26, 2015 - Views: 1

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
Druk nr - bip.torun.pl

Druk nr 43 Projekt „P” z dnia 20.12.2006r. ... Uprawnienie wynikające z § 3 ust. 1 pkt 6 i 11 obowiązuje w okresie od 1 ... gdyż nie tylko ZUS jest organem ...

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=43_01.doc

Date added: December 30, 2014 - Views: 2

doc
Wniosek - zsp1wawa.edupage.org

druk nr 1. Wniosek o ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

https://zsp1wawa.edupage.org/files/druk-nr-1-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja.doc

Date added: December 16, 2015 - Views: 1

doc
KWESTIONARIUSZ - wbeszczecin.wp.mil.pl

3 . 4 ... Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ...

http://wbeszczecin.wp.mil.pl/plik/file/druk16a.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek - sp141warszawa.edupage.org

druk nr 3 – wniosek ... uczniów klas I szkół podstawowych z rodzin, ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS ...

http://sp141warszawa.edupage.org/files/Druk_nr_3_wniosek_uzupelniajacy_wraz_z_instrukcja.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
druk nr 1 - szkola11.rapnet.pl

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: jszatkowska Last modified by: ALSEN

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
Wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu przez...

Title: Wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu przez lekarza orzecznika ZUS Last modified by: ms Created Date: 3/30/2004 9:31:00 AM Other titles

http://www.servisbhp.c0.pl/download/Akta%20dochodzenia%20w%20sprawie%20wypadku%20przy%20pracy/18%20Wniosek%20o%20stwierdzenie%20uszczerbku%20na%20zdrowiu%20przez%20lekarza%20orzecznika%20ZUS.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
DRUK - kolobrzeg2000.home.pl

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU...

świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renta z ZUS, KRUS, MON, MSWiA lub innego organu orzeczniczego) ... 3. Składałem / nie składałem*

http://www.powiat.mogilno.pl/asp/pliki/powiatowy_zespol_ds_orz_niep/druk_wniosek_o_wydanie_orzeczenia_ostopniuniepelnosprawnosci_2_.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 5

doc
DRUK Nr 1 - static.bip.polskacerekiew.pl

... gospodarczej Załącznik nr 5 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Załącznik nr 6 – zaświadczenie z ZUS / KRUS Załącznik nr 7 ... Str. 3/3 DRUK Nr 3 ...

http://static.bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1387/formularze.doc

Date added: February 2, 2016 - Views: 2

doc
DODAJ TYTUŁ - zus.pl

Podane w oświadczeniu informacje służą do oceny wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych ...

http://www.zus.pl/pliki/formularze/Oosrimosmofnpelnejk.doc

Date added: May 21, 2014 - Views: 3

doc
KWESTIONARIUSZ - wbeszczecin.wp.mil.pl

Druk R /14…..- wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia ... Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania ...

http://wbeszczecin.wp.mil.pl/plik/file/druk16.doc

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

doc
druk nr - bip.radom.pl

druk nr 612 ... miesięcznej dodatku z okresu 3 miesięcy przed ... 5% średnich emerytur i rent ustalonych przez ZUS w województwie. mazowieckim. 3.

http://bip.radom.pl/download/69/644/595.doc

Date added: December 16, 2015 - Views: 1

doc
Wniosek

3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,

http://www.sp2lancut.pl/files/dokumenty/2013_2014/druk_wyprawka_szkolna_2013.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
Druk ZP-45 - grebow.un.pl

... Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym uiszczaniu należytych podatków Aktualne zaświadczenie z ZUS o regularnym ... Druk ZP-45 Author: krzys ...

http://www.grebow.un.pl/bip/atach/4/1446/2232/_E_%20ZALACZNIK%20NR%202%20DOK.%20WYMAGANE%20drogi.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek - sp2zakopane.pl

3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,

http://www.sp2zakopane.pl/Informacje/wyprawka/Druk_nr_1_wzor_wniosku_wraz_z_instrukcja%5b1%5d.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1

doc
PEŁNOMOCNICTWO - bhpipodatki.pl

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS PEL. strona: 1 / 3. Title: PEŁNOMOCNICTWO Author: kapital Last modified by: kapital Created Date: 3/12/2014 7:43:00 PM ...

http://www.bhpipodatki.pl/files/ZUS-PEL-1-3.doc

Date added: December 16, 2015 - Views: 3

doc
Wniosek - sp141warszawa.edupage.org

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

http://sp141warszawa.edupage.org/files/Druk_nr_1_wzor_wniosku_wraz_z_instrukcja.doc

Date added: April 8, 2016 - Views: 1