Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

Wzór ZUS Z-3

7775 dl's @ 1666 KB/s

doc
Wzór ZUS Z-3

Wzór ZUS Z-3 Author: ezietek Last modified by: emartyna Created Date: 11/14/2008 1:35:00 PM Other titles: Wzór ZUS Z-3 ...

http://g.kadry.infor.pl/p/kadry_pro/doc/ubezpieczenia/skladki_na_ubezpieczenie_spoleczne/zaswiadczenie-platnika-skladek-zus-z-3doc.doc

Date added: September 7, 2013 - Views: 1

doc
ZUS Z- 3 Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-3 10. Informacja o składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne: Rok M-c Dni, które pracownik: Przyczyna nie-przepracowania całego.

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/zwolnienia_lekarskie/Z-3.dot

Date added: May 13, 2012 - Views: 3

doc
Pieczęć płatnika składek - bhpipodatki pl 2015 01...

ZUS Z-3. Title: Pieczęć płatnika składek Author: kapital Last modified by: kapital Created Date: 5/1/2013 8:37:00 PM Company: kapit Other titles:

http://www.bhpipodatki.pl/files/000-ZUS-Z3.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek

3) Niepotrzebne skreślić. ZUS Z-3a 7) poseł lub senator pobierający uposażenie, 8) osoba pobierająca stypendium sportowe, 9) słuchacz Krajowej Szkoły ...

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/zwolnienia_lekarskie/Z-3a.dot

Date added: March 1, 2012 - Views: 80

doc
Z-15.indd - KADRA - Centrum Obsługi Zatrudnienia

ZUS Z-15 Title: Z-15.indd Author: ryba Last modified by: ryba Created Date: 6/7/2007 12:29:00 PM Company: warzywniak Other titles: Z-15.indd ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/z-15.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: January 1, 2012 - Views: 48

doc
pieczęć placówki służby zdrowia

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4 ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 6

doc
ZUS Z-15

ZUS Z-15 Author: Agnieszka WOŹNIAK Description: Dz.U. 2012, poz. 444 (załącznik 6) Last modified by: Agnieszka WOŹNIAK Created Date: 11/14/2014 12:25:00 PM

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/Kwestura/sprawy/Documents/Druk_Z-15.doc

Date added: November 20, 2015 - Views: 1

doc
POLECENIE PRZELEWU ZUS - Biuro Podatkowe S.C.

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należności z tytułu składek 07. Typ drugiego identyfikatora N – NUSP

http://biuropodatkowe.pila.pl/download/POLECENIE_PRZELEWU-ZAPLATY_ZUS.doc

Date added: September 7, 2013 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

ZUS Rp-1 WNIOSEK O EMERYTURĘ – RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* ... (druk ZUS Rp-6) – w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/247_zus_rp_1_wniosek_o_emeryture___rente_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy.doc

Date added: December 29, 2011 - Views: 42

doc
OŚWIADCZENIE O OPŁACENIU SKŁADEK ZUS

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, ... OŚWIADCZENIE O OPŁACENIU SKŁADEK ZUS Author: Damian Last modified by: maria

http://www.miedziana-gora.pl/asp/pliki/moja_firma_moj_sukces/oswiadczenie_o_oplaceniu_zus.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH...

3/15/2012 9:16:00 am other titles: formularz zgŁoszeniowy do ubezpieczeŃ spoŁecznych i zdrowotnych z tytuŁu umowy zlecenia z zleceniobiorcĄ nie bĘdĄcym ...

http://www.ump.edu.pl/files/12_sub_75_1312202842_formularz_zus_do_um_zlec.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
Druk n

Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS ... zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ... Druk n Author: wojcik Last modified by:

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/5563/formularz

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
(Druk: nr SE 6)

(Druk: nr COP- STAT-3/2013) Zakład IM: ... Narzuty ZUS,FP (19,64%) 3. ... Współpraca naukowa z zagranicą 7.

http://im.gda.pl/images/dokumenty/Formularze%20prac%20statutowych%202013/3%20KALKULACJA%20do%20pracy.doc

Date added: July 28, 2015 - Views: 1

doc
druk nr 1 - Zespół szkół nr 26

druk nr 1. Wniosek o dofinansowanie . zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z ...

http://zs26.edu.pl/wp-content/uploads/2015/08/Wniosek-o-dofinansowanie-zakupu-podrecznikow-druk-nr-11.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
Druk n

Druk nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY. o ... Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS ... zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/5862/formularz

Date added: February 14, 2013 - Views: 1

doc
Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia...

Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS osób mających miejsce zamieszkania na ... (art.3 ust.1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

http://prpw.iem.pw.edu.pl/druki/oswiadczenie_do_celow_podatkowych_WZOR.doc

Date added: August 11, 2013 - Views: 1

doc
Wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu przez...

Title: Wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu przez lekarza orzecznika ZUS Last modified by: ms Created Date: 3/30/2004 9:31:00 AM Other titles

http://www.servisbhp.c0.pl/download/Akta%20dochodzenia%20w%20sprawie%20wypadku%20przy%20pracy/18%20Wniosek%20o%20stwierdzenie%20uszczerbku%20na%20zdrowiu%20przez%20lekarza%20orzecznika%20ZUS.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Współpraca ZUS i służb BHP w zakładach pracy Regionu Konińskiego. Plan: 1. Świadczenia wypłacane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.

http://www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl/doc/zus%202012.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 13

doc
DRUK B

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

https://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek.doc

Date added: November 20, 2015 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: jszatkowska Last modified by: ALSEN

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
DRUK B

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM Company:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
ZUS-PEL - Nasz Wałbrzych - niezależny portal...

peŁnomocnictwo do wykonywania czynnoŚci prawnych w relacjach z zakŁadem ubezpieczeŃ spoŁecznych. ... 5/28/2012 3:20:00 am company: zus other titles:

http://nasz.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2012/08/zus-pel_-_pelnomocnictwo_do_wykonywania_czynnosci_prawnych_w_relacjach_z_zakladem_ubezpieczen_spolecznych.doc

Date added: July 10, 2013 - Views: 1

doc
druk obowiązujący od r

druk obowiązujący od r. szkolnego 2010/2011 ... przerwałem/am studia z powodu: ... dokładny adres ZUS: ...

http://www.wssip.edu.pl/podspir.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU...

świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renta z ZUS, KRUS, MON, MSWiA lub innego organu orzeczniczego) ... 3. Składałem / nie składałem*

http://www.powiat.mogilno.pl/asp/pliki/powiatowy_zespol_ds_orz_niep/druk_wniosek_o_wydanie_orzeczenia_ostopniuniepelnosprawnosci_2_.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
www.nfz-krakow.pl

druk ZUS ZUA w przypadku osób, ... ZUS ZCNA) z aktualną pieczątką pracodawcy. Author: piotr.osobka Last modified by: peksaa Created Date: 11/29/2011 2:20:00 PM

http://www.nfz-krakow.pl/UserFiles/S1_wniosek.doc

Date added: September 13, 2012 - Views: 5

doc
DODAJ TYTUŁ - Serwis informacyjny ZUS - strona...

Podane w oświadczeniu informacje służą do oceny wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych ...

http://www.zus.pl/pliki/formularze/Oosrimosmofnpelnejk.doc

Date added: May 21, 2014 - Views: 1

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
druk H

z dnia xx.01.2015r. ... (ZUS)? ( tak ( nie. ... druk H Author: JOLALA Last modified by: mzabowski Created Date: 1/3/2012 11:22:00 AM Company:

http://www.mzdw.pl/files/odszkodowania/zawiadomienie2.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
DRUK - Home - Miasto Kołobrzeg

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: macheta Last modified by:

http://www.2lo.wlodawa.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=273&Itemid=62

Date added: November 20, 2015 - Views: 1

doc
Druk nr

Druk nr 43 Projekt „P” z dnia 20.12 ... Uprawnienie wynikające z § 3 ust. 1 pkt 6 i 11 obowiązuje w okresie od 1 września do 31 ... „wystawioną przez ZUS

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=43_01.doc

Date added: December 30, 2014 - Views: 1

doc
Druk wniosku o przyznanie dofinansowania do...

Nr świadczenia z ZUS – emerytury, renty. WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania do wypoczynku.

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Komunikaty/Fundusz%20socjalny/wniosek_o_dofinansowanie_do_wypoczynku_emeryci.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: adawidowicz Last modified by: jjanczy

http://bip.brzeg.pl/zalaczniki/2819/zalacznik_nr_1_30-07-2014_11-57-33.doc

Date added: November 20, 2015 - Views: 1

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr III - Aktualny odpis/-y z właściwego rejestru ... Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS ... Druk oferty zadanie ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=506&Itemid=

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
Informacja o praktykach pedagogicznych

odebrać dokumenty (skierowanie, 3 x umowy na jednej z nich na odwrocie rachunek (żółte kartki), druk ZUS ZZA), które są niezbędne do pójścia do szkoły.

http://www.fil.us.edu.pl/ijp/doc/nauczycielskie_praktyki_zawodowe.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 5

doc
Druk ZP-45

... Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym uiszczaniu należytych podatków Aktualne zaświadczenie z ZUS o regularnym ... Druk ZP-45 Author: krzys ...

http://www.grebow.un.pl/bip/atach/4/1596/2659/_E_%20ZALACZNIK%20NR%202%20DOK.%20WYMAGANE%20drogi.doc

Date added: November 20, 2015 - Views: 1

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 7

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS lub ... wymagany przy realizacji Zadania 1.3 w ramach ... Druk oferty zadanie 1.1 ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=353&Itemid=99999999

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub ... druk nr 2. Wniosek o ... o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z ...

http://brzeg.pl/components/download/send.php?pos_id=315

Date added: June 10, 2015 - Views: 1

doc
Uniwersytet Warszawski

druk ZUS ZZA (do pobrania w ... - §2 pkt 1 - zaznaczamy ustęp 3) str.2 - §6 pkt 2) – zaznaczamy ustęp 2) i podajemy nazwę pracodawcy (szkoły) ...

http://www.germanistyka.uw.edu.pl/pliki/praktyki/INFORMACJA-DLA-NAUCZYCIELI-OPIEKUNOW-Z-RAMIENIA-SZKOLY.doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
Wniosek

3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,

https://zsp3.edupage.org/files/druk-nr-1-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
Druk nr 1057

... oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i ... potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS ... Druk nr 1057 Author:

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=1057_05.doc

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
Wniosek

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

https://zsosielsko.edupage.org/files/Druk_nr_1_wzor_wniosku_wraz_z_instrukcja.doc

Date added: July 16, 2015 - Views: 1

doc
O Ś W I A D C Z E N I E

Zadłużenie wobec innych instytucji (np. banków, ZUS, ... RGB-08-02/1 Strona 1 z 3. Title: O Ś W I A D C Z E N I E Author: Wioletta Antkowska Last modified by:

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/KARTY/RGB/druki/Druk%20RGB-08-02.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.wpsnz.uz.zgora.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej 3. Świadczenia z ZUS (zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców) 4. Alimenty i ...

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/formularze/druk-zasw.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
www.pup-zawiercie.pl

ZUS RSA . i. druk. ZUS ZLA (L-4). 3. Kserokopię szczegółowej . listy płac. wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia z dokładną datą oraz podpisem pracownika ...

http://www.pup-zawiercie.pl/download/1544.pdf

Date added: November 20, 2015 - Views: 1

doc
formularz ofertowy

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, ... Strona 2 z 3. Nr sprawy: EZP-252-15/2009. Załącznik Nr 2 do SIWZ . Strona 1 z 3. Title: formularz ofertowy

http://morawica.com.pl/przetarg/pliki/877SIWZ-zal-2-druk-oferty.doc

Date added: November 20, 2015 - Views: 1

doc
( druk UMiG Połaniec KIM-2004-04 )

(druk UMiG Połaniec KIM-2004 ... w całości wykonania decyzji organu ZUS /wystawionego nie wcześniej ... 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o ...

http://www.bip.umig.polaniec.pl/upload/polaniec-zal-120-kopia/49580.doc

Date added: November 20, 2015 - Views: 1