En 62305 1 docs

Searching:
Download
En 62305 1 - Fast Download

Download En 62305 1 from our fatest mirror

Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude atbilstīgi...

9997 dl's @ 3919 KB/s

doc
Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude atbilstīgi...

Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude atbilstīgi . LVS EN 62305-1. Vispārējais. Īpašnieks, vārds, uzvārds, pers. kods Adrese Pilsēta, pasta indekss

http://www.leb.lv/doc/zibensaizsardzibas_sistemas_parbaude.doc

Date added: July 25, 2013 - Views: 1

doc
www.gov.uk

BS EN 62305:2011. and/or . BS EN 60079 (delete or leave as appropriate), except as detailed in Part 1 above . Name: Signature: For and on behalf of: Position: Address:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211602/ModForm2202_Minor_Installation_Works_Cert_v1_1.doc

Date added: July 25, 2013 - Views: 2

doc
INAIL: protezione contro i fulmini e valutazione...

Dal 1° marzo 2013 è in vigore la nuova norma CEI EN 62305-2 e nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, effettuata con la versione precedente ...

http://www.ghirosrl.it/sites/default/files/articolo%20nuova%20norma%20CEI%20EN%2062305-3%2002%202014.doc

Date added: April 23, 2014 - Views: 9

doc
POZOR od 1 - hromo.cz

ČSN EN 62305-(1-5). Překlad této normy byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má stejný status jako oficiální verze. Nahrazení předchozích norem

http://www.hromo.cz/soubory/norma.doc

Date added: July 25, 2013 - Views: 2

doc
conferences.iaia.org

NF EN 62305-1. 35. V. Cooray et al. On the upper and lower limits of peak current of first return strokes in negative lightning flashes.

http://conferences.iaia.org/2016/draft-papers/Risk%20Management%20Methods%20for%20Internal%20Events%20and%20Extreme%20Natural%20Events%20.doc

Date added: April 27, 2016 - Views: 1

doc
PATVIRTINTA - lanza.lt

Kiekvienai apsaugos klasei nustatomos žaibo srovės parametrų leidžiamosios vertės pateiktos LST EN 62305-1 [6.3]. V. Reikalavimai žaibolaidžiui. 14.

http://www.lanza.lt/docs/STR%20Zaibosauga.DOC

Date added: April 15, 2012 - Views: 6

doc
RELAZIONE TECNICA - archivio.asl3.liguria.it

A.2.1.2 della Norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 4. DATI INIZIALI .

http://www.archivio.asl3.liguria.it/doc/pdf/struppa/0704_def1_cafu01_a.doc

Date added: April 6, 2016 - Views: 1

doc
www.gov.uk

BS EN 62305. and/or . BS EN 60079 (delete or leave as appropriate), to (date) except for the departures, if any as follows: The extent of ...

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211601/ModForm2201_Initial_verification_cert_v1_1.doc

Date added: July 25, 2013 - Views: 5

doc
www.icta.cz

ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (idt EN 62305-2:2006, idt IEC 62305-2:2006) (vydání – listopad 2006) Tato ...

http://www.icta.cz/download/clanky/z_historie/informace_o_vydani_souboru_norem_csn_en_62305_ochrana_pred_bleskem_csirik.doc

Date added: April 30, 2013 - Views: 4

doc
skoleni-bozp.wbs.cz

Ochrana před bleskem ČSN EN 62305 1 . Author: Honza Last modified by: Honza Created Date: 10/21/2009 12:40:00 PM ...

http://skoleni-bozp.wbs.cz/prehled_pravnich_predpisu/48.armovani_csn_en_62305.doc

Date added: March 22, 2013 - Views: 2

doc
Technická správa - baro.sk

STN EN 62305-1,2,3,4 zhotovenou vodičom FeZn ∅ 8mm a dvomi zvodmi cez skúšobné svorky na spoločnú uzemňovaciu sieť.

http://www.baro.sk/data/files/45.doc

Date added: September 30, 2012 - Views: 8

doc
Importanti contenuti innovativi per la sicurezza...

Sono state ratificate al CENELEC e saranno presto recepite dal CEI, le . quattro Norme europee della serie EN 62305-1/4. relative al settore della protezione contro i ...

http://lbimpianti.altervista.org/norme/norme%20-%20Importanti%20contenuti%20innovativi%20per%20la%20sicurezza%20di%20strutture.doc

Date added: July 10, 2013 - Views: 7

doc
Annex for Systems Silver Approval - NSI -...

Please provide documented evidence of a risk analysis in accordance with EN 62305-2 and also documented evidence of protection of the ARC against lightning strike in ...

http://www.nsi.org.uk/wp-content/uploads/2012/08/NSF-200-Annex-M-v1-ARC-Sept-15.doc

Date added: January 2, 2016 - Views: 6

doc
Fire Precautions (Workplace) Regulations 1997

BS EN 62305-1: 2006. Protection against lightning. General principles. BS EN 62305-2: 2006. Protection against lightning. Risk management. BS EN 62305-3: 2006.

http://www.thecaretakers.net/RA3/PAS79.doc

Date added: May 6, 2013 - Views: 88

doc
WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU

Lp. Miejsce . powołania normy Numer normy Tytuł normy (zakres powołania) 1 2 3 4 1 § 53 ust. 2 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne ...

http://www.haccp-polska.pl/dokuments/legislation/2011/zal1_wykaz_norm_polskich_042011.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 30

doc
ALLEGATO C - sviluppoeconomico.gov.it

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini . serie composta da: CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali; CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione ...

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/recuperi/Notizie/ALLEGATO_C_Specifiche_tecniche_rev.doc

Date added: February 7, 2015 - Views: 23

doc
ELEKTRO-HARAMIA Lozorno

V zmysle súboru noriem STN EN 62305 stanovujem triedu LPS II , usporiadanie uzemňovačov typu ,,A“ – dva uzemňovače. 13. Ochranné a pracovné pomôcky.

http://www.globalportal.eu/data/files/1---Ts-Eh-8d.1---Technick%C3%A1-Spr%C3%A1va-sktIi5v.doc

Date added: May 23, 2014 - Views: 2

doc
www.rivagroup.it

La serie CEI EN 62305 è composta da quattro parti: 1 Principi generali; 2 Valutazione del rischio; 3 Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone.

http://www.rivagroup.it/info_news/ANNO%202009/GEN.%20-%20PROTEZIONE%20CONTRO%20I%20FULMINI.doc

Date added: August 20, 2013 - Views: 1

doc
Overspaningsafleider DEHNguard M - stagobel.be

energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 1 en Type 3 afleiders van dezelfde familie. Thermo-dynamische afschakelinrichting. functie- en defectaanduiding.

http://www.stagobel.be/public/uploads/files/dehn_NL/dehn_bestekteksten/LB%20-%20952110%20-%20DEHNguard%20M%20TT%202P%20275.doc

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

doc
Projektēšanas uzdevums - burtniekunovads.lv

LVS EN 62305-1:2006 „Protection against lightning - Part 1: General principles” („Zibensaizsardzība. 1.daļa: Vispārīgie principi”);

http://www.burtniekunovads.lv/upload/File/iepirkumi/paskaidrojumaraksts_Evele(1).doc

Date added: April 27, 2016 - Views: 1

doc
PROJEKT STAVBY PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA -...

Budova má starší bleskozvod, ktorý nevyhovuje STN EN 62305-1 až 4. Z tohoto bleskozvodu je k dispozícii revízna správa z roku 1996.

http://farma-bt.sk/aktuality/Sutazne_podklady_2013/Priloha_c_4_-_Projektova_dokumentacia/SO_01_ELI/TS_koniare%C5%88.doc

Date added: November 8, 2014 - Views: 2

doc
Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov -...

STN EN 62305-5 je zameraná na ochranu smerujúcu na zmenšenie nebezpečenstva a na zníženie prevádzkových strát v systémoch vstupujúcich do objektov, ...

http://www.mipelmp.sk/fotky15036/Povinnosti_majiteov__Revizie_EZ.doc

Date added: May 5, 2012 - Views: 24

doc
Odborná aktualizačná príprava elektrotechnikov v...

STN EN 62305-1(11/2006). Ochrana pri zásahu bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. STN EN 62305-2(11/2006). Ochrana pri zásahu bleskom.

http://hrobonka.adlerka.sk/main/aktual.doc

Date added: July 31, 2012 - Views: 8

doc
www.resmigazete.gov.tr

EN 62305-1, Protection against lightning - Part 1: General principles (IEC 62305-1) HD 384.4.43 S2:2001, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection ...

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110125M1-1-41.doc

Date added: November 11, 2011 - Views: 57

doc
www.edz.hr

- HRN EN 62305-1: Zaštita od munje – 1. dio: Opća načela, - HRN EN 62305-2: Zaštita od munje – 2. dio: Upravljanje rizikom,

http://www.edz.hr/include/pdf/Seminar%20MUNJE%2001-12-2015.doc

Date added: March 26, 2016 - Views: 1

doc
Erősáramú üzemi szabályzat -...

MSZ EN 62305-1:2006: általános alapelvek. MSZ EN 60305-1:2011 1 rész. Általános alapelvek. MSZ EN 62305-2:2006: kockázat elemzés.

http://www.blazsovics.webposta.hu/Szabv%E1nyok%20felsorol%E1sa.doc

Date added: June 26, 2014 - Views: 38

doc
1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE - old.liskova.sk

... 33 3430, stn en 62305-1:2007 (34 1390), stn en 62305-2:2007 (34 1390), stn en 62305-3:2007 (34 1390), stn en 62305-4:2007 (34 1390), 34 1610, 34 3100, 34 3101 ...

http://old.liskova.sk/download/chodnik/osvetlenie/TaT-14-02-E-001_report.doc

Date added: January 11, 2016 - Views: 1

doc
Question(s): - ITU

Reference is made to Recommendations BS.80-3, BS.705-1, BS.1386-1, BS.1195, BS.1698, K.52 and K.61, EN 50383, ... Reference is made to IEC 62305-1/2/3 and IEC 60364-5-54

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0E/02/T0E020000020001MSWE.doc

Date added: October 15, 2011 - Views: 63

doc
3 - Surge Protective Devices Committee

The convenor presented information from a UK document on immunity (BS EN 62305-2) ... Discuss of references to SPDs classification in 61643-11, 61643-21 and 62305-1.

http://pes-spdc.org/system/files/filedepot/131/Approved_Minutes_WG_3-6-6_May_2012_Rev_Date_8-21-12.doc

Date added: August 18, 2013 - Views: 117

doc
www.mustafakemalaydin.com

TS EN 1991-1-1 (Eurocode 1) Yapılar Üzerindeki Etkiler - Bölüm 1-1: GenelEtkiler ... TS EN 62305-1-2012 Yıldırımdan korunma - Bölüm 1: Genel kurallar.

http://www.mustafakemalaydin.com/wp-content/uploads/2015/01/B%c3%b6l%c3%bcm-01-42-00-Referans-Standart-ve-Y%c3%b6netmelikler.docx

Date added: February 26, 2015 - Views: 14

doc
SILOVÉ KABELY VN SE ZESÍTĚNOU IZOLACÍ PRO...

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (34 1390) ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (34 1390)

http://www.csvts.cz/cenes/prezentace/kabely/cenes_kabelove_site_sbornik.doc

Date added: October 18, 2012 - Views: 47

doc
4 - MČ Praha-Satalice

... Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy ČSN EN 62305-2 ...

http://www.satalice.cz/uredni_deska/14-06-11_flaga/MPR%20%20c.%2001%20Plnirna%20Satalice,%20velin%202014.doc

Date added: October 24, 2014 - Views: 2

doc
www.adana-to.org.tr

EN 62305-1 2011 IEC 62305-2 2010 Protection against lightning - Part 2: Risk management. EN 62305-2 2011 Yayın Yıl Başlık EN/HD Yıl.

http://www.adana-to.org.tr/WebDosyalar/Duyurular/Belgeler/2013/Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1mdan%20korunma.doc

Date added: February 14, 2014 - Views: 3

doc
Zakázka č - Hradec Králové

jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 a 2. ... 33 2000-5-523 ed.2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN EN 50110-1,2, ČSN EN 12464-1, ČSN EN 62305-1 až 4 ...

http://www.hradeckralove.org/file/5359_1_1/

Date added: December 3, 2013 - Views: 2

doc
ELENCO DELLE NORME CEI DELLA BIBLIOTECA

Title: ELENCO DELLE NORME CEI DELLA BIBLIOTECA Author: ORDINE DEGLI INGEGNERI Last modified by: ferrara Created Date: 8/31/2010 1:46:00 PM

http://www.ording.cuneo.it/old/Biblioteca/Elenco%20Norme%20Cei%20Biblioteca.DOC

Date added: February 5, 2016 - Views: 1

doc
Program szkolenia „Pomiary rezystancji uziomów ze...

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. ... 1.1.Świadectwo uczestnictwa w seminarium . 1.2.Materiały Szkoleniowe /w pełnym zakresie tematu/ Bufet kawowy .

http://www.sep.bielsko.pl/uploaded/pliki_do_pobrania/Program_szkolenia_21_05_2014.docx

Date added: December 3, 2015 - Views: 1

doc
Magyar Elektrotechnikai Egyesület

1. Villámvédelem tervezése az MSZ EN 62305 szerint 2. Villámvédelem műszaki ellenőröknek az MSZ EN 62305 szerint 3. Villámvédelmi berendezések ...

http://www.mee.hu/files/images/6/ez__si_lap_vill__mv__delmi_tov__bbk__pz__sre.doc

Date added: March 1, 2014 - Views: 1

doc
1 - lec.hr

U skladu s HRN EN 62305-3. 7 A simple sp.40x40 rf 25,00 kom . 8-10 mm / 8-10 mm. 8 Loveća palica 1 m 8,00 kom . Al fi 10mm. 9 Spona 3x58 rf-v 8,00 kom .

http://www.lec.hr/assets/files/Javna_nabava/Trznica/20_08_2014/2014-08-01_trznica%20vodice_elektroinstalacija-troskovnik.doc

Date added: September 11, 2014 - Views: 1

doc
Centralna Kmisja Uprawnień Zawodowych SEP

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część: 1. Zasady ogólne. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część: 2. Zarządzanie ryzykiem.

http://www.pwsz-ns.edu.pl/it/media/File/sep/dozor_elektroenergetyczny_2011.doc

Date added: May 30, 2012 - Views: 30

doc
www.gva.co.uk

A specific risk assessment process shall be conducted in accordance with BS EN 62305-2. The method of protection shall be determined according to BS EN 62305-1, 2, 3 & 4.

http://www.gva.co.uk/Property/7914/Document/26500/

Date added: September 23, 2015 - Views: 9

doc
elrond.dev.way2it.com

åskskyddsanläggningar, SS 62305-1 till -4. ... Systemet skall utföras enligt SS-EN 62305-1 till -4 . Hänvisning i text avser denna standard. System och funktioner.

http://elrond.dev.way2it.com/file/konsultspecifikationaskskyddpotentialutjamning2010.doc

Date added: January 7, 2016 - Views: 1

doc
Электротехника в целом - icqc.eu

Часть 1. Общие принципы en 62305-2:2006 Защита от атмосферного электричества. Часть 2.

http://www.icqc.eu/userfiles/File/el.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 49

doc
Būvniecības ugunsdrošības uzraudzības iespējamā...

LVS EN 62305-1:2006 „Protection against lightning - Part 1: General principles" („Zibensaizsardzība. l.daļa: Vispārīgie principi");

http://www.emadona.lv/box/files/konkursi/ug_parskats_smeceres_sils.doc

Date added: June 14, 2013 - Views: 4

doc
1 - mvm-oef.hu

A kazánháznál és környezetében a villámvédelem az OTSZ alapján az 2015. évben érvényes norma az-az MSZ EN 62305 szabványlapok szerint létesült.

https://www.mvm-oef.hu/Downloads/2015/procurement/20081-2015/muszaki-specifikacio-20081-2015.docx

Date added: February 17, 2016 - Views: 1

doc
ROZDZIAŁ 21: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - prc.nazwa.pl

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków ... PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne

http://www.prc.nazwa.pl/konopnicka/01_BUDOWA%20-%20wydania%20ARCHITEKTURA/2015.07.02%20-%20specyfikacja/368-PW-A-00-T1-2100-02-SCIANY%20ZEWNETRZNE%20rew.02.doc

Date added: January 16, 2016 - Views: 3

doc
Magyar Elektrotechnikai Egyesület

1. Villámvédelm tervezése az MSZ EN 62305 szerint 2. Villámvédelem műszaki ellenőröknek az MSZ EN 62305 szerint 3. Villámvédelmi berendezések ...

http://www.mee.hu/files/images/5/Jelentkezesi_lap.doc

Date added: January 28, 2014 - Views: 1

doc
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - pum.edu.pl

PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa – Część I – Wymagania ogólne. PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa – Część II – Zarządzanie ryzykiem.

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0019/62146/Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-STWiORB-branza-elektryczna.doc

Date added: November 2, 2015 - Views: 1

doc
www.radsan.com

TS EN 62305-1 Yıldırımdan korunma - Bölüm 1: Genel kurallar Protection against lightning - Part 1: General principles TS EN 62305-2 Yıldırımdan korunma ...

http://www.radsan.com/usr_img/katalog/genel/tse_k_122.doc

Date added: July 11, 2013 - Views: 4

doc
D - associazioneatf.org

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini . serie composta da: CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali; CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione ...

http://www.associazioneatf.org/newsletter%20AREA/incentivi%20fotovoltaico.doc

Date added: September 7, 2012 - Views: 30