Instruire Ssm docs

Searching:
Download
Instruire Ssm - Fast Download

Download Instruire Ssm from our fatest mirror

PROCEDURA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII

9234 dl's @ 2622 KB/s

doc
PROCEDURA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII

Comisia SSM selectează legislația și actele normative de SSM. Comisia SSM instruiește personalul după cum urmează:

http://consiliereducativ-gset.wikispaces.com/file/view/!procedura+SSM.doc

Date added: May 24, 2013 - Views: 3

doc
INSTRUIREA SALARIATILOR

Implementarea sistemului de instruire a persoanelor angajate în muncă se va realiza la nivelul tuturor operatoriilor economici sau instituţiilor publice.

http://www.isj.dj.edu.ro/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=190

Date added: January 20, 2013 - Views: 5

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

tematica de instruire periodica pentru . personalul tehnico-administrativ, personal didactic si auxiliar. instruirea periodica semestrul 1 tematica 1.

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instr-tesa-ssm-2011.doc

Date added: December 15, 2013 - Views: 7

doc
TEMATICA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI DIN CADRUL...

... Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in ...

http://www.aut.upt.ro/ssm/legislatie-pt-tematica-ssm-2011.doc

Date added: February 15, 2012 - Views: 62

doc
DECIZIA NR

de către şeful fiecărui loc de muncă şi a graficului de instruire.

http://www.isubotosani.ro/doc/populatie/decizii%20MODEL.doc

Date added: September 26, 2012 - Views: 2

doc
eprofu.ro

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire. Instrucţiuni SSM specifice atelierului de tâmplărie.

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Tematica%20instruire%20generala%20si%20la%20locul%20de%20munca.doc

Date added: January 12, 2013 - Views: 56

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - Rescont Consulting

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ . privind securitatea şi sănătatea în muncă. întocmita azi _____ Subsemnatul _____, având funcţia de ...

http://www.rescontconsulting.ro/sites/default/files/fisiere-incarcate-formulare-ssm/fisa_instruire_colectiva.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 12

doc
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Se consemnează în fişa de instruire individual ...

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Comert/Igiena%20securitatea%20muncii%20si%20protectia%20mediului.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 11

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

şi instruire SSM în domeniul . şantierelor temporare sau mobile. - nivel bază BH S.C. Public Euroconsulting S.R.L. Oradea, str. Podului, nr. 5, bl. B 10, sc.

http://www.inspectmun.ro/site/Servicii%20externe/Abilitare%20servicii%20externe%209%20mai%202012/ListaSolic_2012.doc

Date added: July 4, 2013 - Views: 1

doc
INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU ACTIVITATI DE COMERT

– In cadrul procesului de instruire in domeniul SSM a salariatilor care desfasoara activitati comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare referitoare la :

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=413

Date added: July 16, 2015 - Views: 1

doc
PS-09 COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI...

Instruire în domeniul urgenţelor civile aprobate prin H.G. nr.712/2005; ... în baza instrucţiunii I-SSM-13 „Instructaj periodic cadre didactice, ...

http://www.calitate.ub.ro/intern/Documente/SISTEM%20INTEGRAT/PROCEDURI%20SISTEM/ED.%202/WORD/PS%2008%20COMPETENTA,%20INSTRUIRE%20CONSTIENTIZARE%20SI%20CONTROL.doc

Date added: April 5, 2015 - Views: 1

doc
shiva.pub.ro

avand functia de lucrator desemnat SSM, ... Subsemnatii am fost instruiti si am luat la cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire ...

http://shiva.pub.ro/ProiectSHIVA/wp-content/uploads/2014/07/Model-Fisa-instruire-colectiva-SSM.doc

Date added: April 11, 2015 - Views: 1

doc
www.rcl.ro

studii superioare tehnice, studii superioare in domeniul SSM, Certificat de evaluator de risc, ... elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, ...

http://www.rcl.ro/documente/fp/INSPECTOR%20SSM.doc

Date added: April 12, 2012 - Views: 29

doc
SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI...

SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI ATRIBUTII ALE INSPECTORILOR DE MUNCA DIN CADRUL ITM BUCURESTI-SSM. ... -controlează activitatea de instruire şi ...

http://itmbucuresti.ro/DOCUMENTE%20ELABORATE%20IN%20ACTIVITATEA%20ITM-SSM.doc

Date added: February 10, 2014 - Views: 8

doc
FIŞĂ COLECTIVĂ DE INSTRUCTAJ - AZLR

În probleme de protecţia muncii, pentru pregătirea la sol şi în zbor, instruirea se execută conform Normelor de Protecţia Muncii şi Prevenire şi Stingerea ...

http://azlr.ro/doc/Instruire/anexa_13_fisa_colectiva_de%20_instructaj.doc

Date added: January 20, 2015 - Views: 1

doc
www.itmtimis.ro

ssm, szasz anton francisc. tematica de control. privind modul În care angajatorul asigurĂ instruirea lucrĂtorilor desemnaŢi sĂ aplice mĂsurile de prim-ajutor ...

http://www.itmtimis.ro/pcssm2011/tematici%20program%20cadru/Tematica%20prim%20ajutor.doc

Date added: October 29, 2014 - Views: 1

doc
NORMA METODOLOGICA 11/10/2006 DE APLICARE A...

6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în ...

http://ssm-su-rsvti.ucoz.com/legislatie_SSM/hg_1425_modificat.doc

Date added: January 29, 2012 - Views: 33

doc
Protectia muncii in scoli - Noutati — Portal...

Instructajul de protecţie a muncii se efectuează persoanelor care lucrează în spaţii didactice de instruire sau în alte locuri de muncă unde există pericol de ...

http://portal.ctcnvk.ro/comisii/comisii/comisia-ssm/documente-specifice/pmscoli.doc/at_download/file

Date added: December 12, 2012 - Views: 38

doc
Documentatie

Tribunalul Arad, cu sediul în Arad , b-dul V. Milea nr. 2-4 , telefon 0257/251866 , fax 0257/251700 intenţionează sa achiziţioneze prin „ CUMPĂRARE DIRECTĂ ...

http://portal.just.ro/108/SiteAssets/SitePages/achizitii/PM%202013.doc

Date added: April 20, 2015 - Views: 1

doc
www.itmarges.ro

- personalul cu atribuţii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM ... Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor in procesul de instruire.

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/ssm_actecontrol.doc

Date added: June 5, 2013 - Views: 30

doc
Ordin nr

b) atestat - document, eliberat de ISCIR, care atesta absolvirea unui program de instruire in domeniu, obtinut pe baza unei evaluari scrise; c) avizare ...

http://www.ssm-su-rsvti.ucoz.com/Ordinnr.382din10.09.2009.doc

Date added: May 28, 2012 - Views: 30

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului...

Afise( Accident de munca, Instruirea lucratorilor, Fisa individuala de instruire ssm, Instruirea ssm, Obligatiile lucratorilor, Semnalizarea de securitate) ...

http://itmbucuresti.ro/Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentelor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20SSM.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 16

doc
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE - Centrul Național...

Succesiunea săptămânilor de laborator tehnologic şi a celor de instruire practică, respectiv a zilelor de laborator tehnologic şi a celor de instruire ...

http://www.tvet.ro/Anexe/CRR_XI_INV%20PROF%202%20ani/CRR_Chimie%20ind_XI_Inv%20prof/CRR_XI_Op%20fabr%20si%20prel%20polimerilor.doc

Date added: September 25, 2013 - Views: 1

doc
www.itmtimis.ro

de avizare a documentaŢiilor cu caracter tehnic de informare Şi instruire În domeniul securitĂŢii Şi sĂnĂtĂŢii ... s.c. ssm marian s.r.l. timişoara, str ...

http://www.itmtimis.ro/ssm/servicii_abilitate_SSM_03_2008.doc

Date added: December 23, 2012 - Views: 3

doc
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR

utilizarea metodelor de instruire diferentiata. selectarea cu atentie a exercitiilor efectuate in clasa si a tmei pentru acasa; sarcini suplimentare ...

http://scoala309.scoli.edu.ro/download/plan%20de%20masuri%20simulare.doc

Date added: November 19, 2013 - Views: 5

doc
ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA MUNCII

să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, ...

http://www.hosptm.ro/files/proceduri/ssm/Atributiile%20responsabililor%20cu%20PM%20pe%20sectii.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 11

doc
www.conssm.ro

ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ..... FIŞA DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ. privind securitatea şi sănătatea în munca

http://www.conssm.ro/modele/fisa-de-instruire-individuala-model.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 2

doc
www.itmconstanta.ro

Materiale de informare, instruire, ... Ziua Internaţională a SSM, Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă, ...

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/Materiale%20de%20informare_instruire_constientazare_despre_riscurile_chimice_profesionale.doc

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/avizare%20documentatii%20curs.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 2

doc
Nr - :: ITM Constanta

22.02.2010 Suport curs SSM . Instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 12. CT SC WORK EDUCATION SRL. Constanţa, str. Frunzelor nr.118A, et.1.

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/Servicii%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie/Lista%20solicitantilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20SSM.doc

Date added: August 13, 2014 - Views: 5

doc
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE - ITM...

... 8 Angajatorul a întocmit un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucratorilor in domeniul securitaţii şi sănătăţii ...

http://www.itmvaslui.ro/ssm/campanii/tematica_instruire_lucratori.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 20

doc
Comisia de abilitare a serviciilor externe de...

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul ...

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/Comisia%20de%20abilitare%20a%20serviciilor%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie%20si%20de%20avizare%20a%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20securitatii%20si%20sanatatii%20in%20munca.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 7

doc
www.asm.md

Toate formele de instruire şi de ridicare a nivelului profesional al angajatelor la întreprinderi trebuie să prevadă instruirea în materie de protecţie a muncii.

http://www.asm.md/administrator/fisiere/cadru/f115.doc

Date added: December 10, 2011 - Views: 16

doc
TEMATICA DE CONTROL

Completarea fisei postului pentru toti lucratorii cu prevederi de ssm L319 Art.13.lit.d. 8 Asigurarea de catre angajator a EIP pentru protejarea la umezeala, ...

http://www.itmgalati.ro/tematici%202011/Tematica%20de%20control%20Actiunea%20nr.%2021%20%20Spalatorii%20auto,%20Vulcanizari%202011.doc

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

doc
Legea nr 319 din 14 iulie 2006 - INSPECTORATUL...

... Angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi ...

http://www.itmbacau.ro/Legislatie/SSM/Legea%20nr%20319%20din%2014%20iulie%202006.doc

Date added: December 31, 2011 - Views: 10

doc
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN...

... iar daca conducatorul locului de munca considera ca nu este suficienta aceasta instruire, ... Masuri generale de prevenire si protectie de SSM .

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=653

Date added: August 30, 2013 - Views: 14

doc
MODULUL V : SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, ...

http://sanatatea.wikispaces.com/file/view/MODULUL+V-+ssm.doc

Date added: May 24, 2013 - Views: 14

doc
www.itmcluj.ro

ETAPA 1: informare şi instruire; ... Inspector sef, Inspector sef adjunct SSM, Ciplea Marian Ing. Iacovită C-tin. 1 . Author: Adrian Bujor Last modified ...

http://www.itmcluj.ro/ssmtrim.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 16

doc
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

... conducerea executantului are obligatia de a aduce noi lucratori pentru instruire la compartimentul de securitate si sanatate in munca al companiei.

http://www.promoafaceri.com/uploads/assets/c499f1700968ca237a11f6aeaac02c19.doc

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

doc
www.ucecom.ro

In cadrul activitatii de instruire lucratorii trebuie sa primeasca toate informatiile necesare privind riscurile pentru securitatea si sanatatea in munca, ...

http://www.ucecom.ro/romana/btc/DocW/GHIDIDS.doc

Date added: December 29, 2011 - Views: 22

doc
IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca ... cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si ...

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/LegislatieSSM.doc

Date added: June 19, 2012 - Views: 2

doc
Comisia de abilitare a serviciilor externe

DOCUMENTATIILOR CU CARACTER TEHNIC DE INFORMARE SI INSTRUIRE IN DOMENIUL. SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA A JUDETULUI BACAU. Situatia serviciilor externe de ...

http://www.itmbacau.ro/Interes%20public/Lista%20persoanelor%20fizice%20si%20a%20persoanelor%20juridice%20abilitate%20sa%20presteze%20servicii%20in%20domeniul%20protectiei%20muncii.doc

Date added: January 3, 2012 - Views: 9

doc
Manual de Management Integrat

4.5.1.Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si ssm 33. 4.5 ... 4.2-SSM-01 Fisa colectiva de instruire SSM 3/0 6 luni F-4.4.3–SSM-01 ...

http://www.tbrcm.ro/download/files/MMI-TBRCM-3.doc

Date added: February 5, 2012 - Views: 110

doc
modulssm.wikispaces.com

Modulul: SSM. MATRICEA DE LUARE A ... Notă: Se va realiza centralizarea punctajelor acordate de elevi şi se vor determina factori de risc din atelierul de instruire ...

http://modulssm.wikispaces.com/file/view/Matrice+factori+de+risc.doc

Date added: April 28, 2015 - Views: 1

doc
ROMÂNIA

Instruire, SSM şi situaţii de urgen ...

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/2015_SEDINTE/hotarari/august/208_12_ANEXA%201_Organigrama_SC%20PAZA.doc

Date added: September 2, 2015 - Views: 1

doc
A P R O B

... să primească o instruire adecvată şi informaţii privind manipularea şi transportul prin purtare precum şi riscurile la care se expun în cazul în care ...

http://www.cnadnr.ro/DN/DN5/Volumul%205/Vol.2.4%20-%20Raport%20privind%20Siguranta%20si%20Sanatate/Anexa/Plan%20SSM.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 17

doc
PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA

- Tematici de instruire, instrucţiuni proprii de SSM, liste EIP - Cerinţe legislative; RSSO . Firmă abilitată în domeniu

http://www.spitalulbuzau.ro/docs/proceduri/generale/PO-002_Procedura%20de%20comunicare%20interna%20externa.doc

Date added: June 8, 2013 - Views: 24

doc
RAPORT ACTIVITATE SSM 2013

I.T.M. IALOMIŢA a participat cu 2 lucrări prezentate de inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM în cadrul ... INFORMARE ŞI INSTRUIRE ÎN ...

http://itmialomita.ro/de%20pus%20pe%20site/rapoarte%20de%20activitate%2011/2014/raport%20anual%20SSM%202014.doc

Date added: March 22, 2015 - Views: 2

doc
PROCEDURA OPERATIONALA

Cadrele didactice responsabile au fisele de instruire periodică a profesorilor şi elevilor. Title: PROCEDURA OPERATIONALA Author: Mihaela Last modified by: Mihaela

http://media0.webgarden.ro/files/media0:4ea854ff22bd5.doc.upl/Procedura%20privind%20securitatea%20ocupa%C5%A3ional%C4%83,%20protec%C5%A3ia%20muncii,%20prevenirea%20%C5%9Fi%20stingerea%20incendiilor.doc

Date added: January 6, 2014 - Views: 3