Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
Download
Mau 16 Dk Tncn - Fast Download

Download Mau 16 Dk Tncn from our fatest mirror

MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng...

1475 dl's @ 4626 KB/s

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng...

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: October 4, 2014 - Views: 3

doc
Mẫu số: 16/ĐK- TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart ...

http://www.cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 5

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trang chủ

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 53

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Phòng Kế hoạch - Tài chính

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: admin Created Date: 2/23/2012 6:22:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn/data/file/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN.doc

Date added: March 3, 2015 - Views: 1

doc
MAU SO 16 DK - TNCN

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: admin Created Date: 2/23/2012 6:22:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn/data/file/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%201TNCN.doc

Date added: January 17, 2015 - Views: 2

doc
webketoan.net

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: THUC Created Date:

http://webketoan.net/upfile/Webketoan.vn---Mau%20To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2016_DK_TNCN.doc

Date added: January 17, 2014 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5btrang%2073%5d.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 2

doc
BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ...

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN) [01] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/5.%20Mau%2005A.KK%20-%20TNCN.doc

Date added: May 6, 2013 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://www.tncnonline.com.vn/Tax%20Forms%20Library/16%20Mau%2016-%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc%20moi.doc

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

doc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

... 01/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

http://www.tncnonline.com.vn/Tax%20Forms%20Library/01-DKT%20Cap%20MST.doc

Date added: August 5, 2015 - Views: 1

doc
Mau Don Dang Ky

16/11/2009. 16/11/2009. 16/11/2009. Đồng quyền sử dụng đất 04 Bà Nguyễn Thị Nga. ... Mau Don Dang Ky Author: Mai Van Phan Last modified by: Mai Van Phan

http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/11/94996_TT17BTNMT3.DOC

Date added: May 1, 2015 - Views: 2

doc
www.gdt.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/cd697d7d-eb13-4e27-998a-8e9e0629b6dd/1_CCT.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=cd697d7d-eb13-4e27-998a-8e9e0629b6dd

Date added: August 5, 2015 - Views: 1

doc
www.haugiang.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/Mau%2001-DK-TCT.doc

Date added: June 15, 2012 - Views: 13

doc
To khai Dang ky Thue - Cục Hải quan Đồng Nai

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 38

doc
BỘ TÀI CHÍNH - DiaOcOnline

Ví dụ 16: Công ty A trụ ... A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo ...

http://image.diaoconline.vn/Files/2013/12/10/thong-tu-156-2013-tt-btc-ngay-6-11-2013.doc

Date added: May 22, 2014 - Views: 6

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

... Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12 ... DK ban hành kèm ... định và kê khai theo các mẫu số 16/ĐK-TNCN, ...

http://haiquanbinhduong.gov.vn/vanban/Thongtu28.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 121.827.327 2.572.401.500 Tổng ... tạo 02 Chân đế DK ...

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 8

doc
caobang.gdt.gov.vn

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ ...

http://caobang.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/1fee8344-e16a-44fc-b20f-cab0dfffd0f6/thu+tuc+hanh+chinh+finall.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1fee8344-e16a-44fc-b20f-cab0dfffd0f6

Date added: April 23, 2014 - Views: 2

doc
taiviet.net

Số: 18/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015. THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI ...

http://taiviet.net/upload/images/18_VBHN-BTC_280678.doc

Date added: August 5, 2015 - Views: 1

doc
CHƯƠNG TRÌNH

hamamb@um.dk. hoặc điện ... hợp phần POSMA) (16) 16 ... BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả nhân viên Các khoản ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: February 25, 2014 - Views: 3

doc
Dữ liệu báo cáo 10 năm

Bảng 16.1: Quy mô đào tạo ... CÀ MAU 8 8 1 17 12 30 42 34 77 74 215 400 ... Namhoc Slsv thuchoc KhongThi Dk_thi Du thi BoThi Dat ...

http://www.ou.edu.vn/hcqt/Bo%20co%20tng%20hp%2010%20nm/D%e1%bb%af%20li%e1%bb%87u%20b%c3%a1o%20c%c3%a1o%2010%20n%c4%83m.doc

Date added: November 6, 2014 - Views: 24

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ...

Ngày 16/7 /2007, Hội đồng ... án Điện lực DK Thái ... 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế TNCN 48.750.965 5.470.680 Thuế môn bài ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: December 19, 2013 - Views: 5

doc
static2.vietstock.vn

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số .../QĐSGDHN của Sở giao dịch ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2010/BAN%20CAO%20BACH/VN/PFL_Bancaobach_NiemYet_2010.doc

Date added: August 5, 2015 - Views: 1

doc
THE MINISTRY OF FINANCE - Law Firm

In May, it has a to-be ... they shall comply with regulations and make declaration according to forms No. 16/DK-TNCN, No. 17/TNCN, 21a/XN-TNCN, 21b/XN-TNCN, ...

http://lawfirm.vn/download.php?id=2265

Date added: October 23, 2011 - Views: 18

doc
vinhphuc.eregulations.org

- Adjustments may be made if the errors that are ... Deducted PIT in March in the declaration No. 02/KK-TNCN is ... Form 16/DK-TNCN, 17/TNCN, 21a/XN-TNCN ...

http://vinhphuc.eregulations.org/media/Circular%20No.%20156_2013_TT-BTC_EN.doc

Date added: November 9, 2014 - Views: 4

doc
A

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010; - Bản sao ... 16. Thủ tục: ...

http://caobang.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/3347a84d-5c3f-4059-8d03-0c526d636b5e/179+thu+tuc+hanh+chinh+do+Cuc+Thue+thuc+hien.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=3347a84d-5c3f-4059-8d03-0c526d636b5e

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... cục trưởng tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013 theo Thông báo số 18/TB-TCT ngày 16 ... TNCN năm 2013 TCT T12/2013 ... giá may ...

http://gialai.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/b2d0a2b7-baa5-4f34-acf8-444821b8ae31/CTCT+Tong+cuc+nam+2014.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=b2d0a2b7-baa5-4f34-acf8-444821b8ae31

Date added: April 11, 2014 - Views: 4

doc
www.daotaoketoanacvina.com

DANH MỤC MẪU BIỂU(Kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) Số TT. Mẫu số. Tên mẫu biểu. Sốtrang. Điều ...

http://www.daotaoketoanacvina.com/wp-content/uploads/2013/12/BI%e1%bb%82U-M%e1%ba%aaU-TH%c3%94NG-T%c6%af-156.docx

Date added: December 2, 2014 - Views: 1

doc
Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ...

tÀi liỆu. hƯỚng dẪn mỘt sỐ nỘi dung vỀ khai thuẾ, tÍnh thuẾ, nỘp thuẾ. theo thÔng tƯ sỐ 28/2011/tt-btc ngÀy 28/2/2011 cỦa bỘ tÀi chÍnh

http://www.ketoanthucte.com/CMS/Uploads/File/doc/Huong_dan_ke_khai_thue_TT28_HN.doc

Date added: March 5, 2012 - Views: 4

doc
BỘ TÀI CHÍNH

cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 ... DK ban hành kèm ... - Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d31bed94-0347-422c-bd6e-5719ea556507/DuthaoThongtuHDthihanhmotsodieucuaLuatQLT.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=d31bed94-0347-422c-bd6e-5719ea556507

Date added: July 13, 2013 - Views: 2

doc
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP

... Trường 0986.783.945 Đoàn Khối Bộ Xây dựng Hoàng Mạnh Hưởng X Đoàn Cơ Sở Công ty Licogi 16 UV BCH Đoàn 0945.667.111 Đoàn ...

http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2012/5/12522/kem%20243tbtv-DS%20Lop%202.doc

Date added: November 13, 2013 - Views: 2

doc
dailythuecongminh.com

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT Số thuế TNCN phải ... 1 Điều 16 Thông tư số 156 ... DK-CNKD (Ban ...

http://dailythuecongminh.com/wp-content/uploads/2015/07/THONG-TU-92.2015.TT-BTC-NGAY-15.6.2015-BAN-CHINH-THUC.doc

Date added: August 5, 2015 - Views: 1

doc
Reviviendo los Huesos Secos: Un Estudio para...

____L________€__ †___________Ö _,Ö _____¹nÊ_&4‚qó_þ×R_¦¿Pž¿ |_D“_š”_Ø”"²ÿùCu}}{\*\xmlnstbl {\xmlns1 http://schemas.microsoft.com/office ...

http://ministeriouncionjuvenil.yolasite.com/resources/libros/Ben%20Eleazar%20Richard%20-%20Anusim%20Reviviendo%20Los%20Huesos%20Secos.docm

Date added: August 2, 2013 - Views: 65

doc
crystal@cmmns - SerenityStreetNews.com

... something which has been of interest to various US government agencies according to declassified documents and may ... [email protected] ...

http://www.serenitystreetnews.com/HERSTORY%20CRAMNOTES/5dterra%20NOTES%20AUDIO%20VIDEO/DRACO%20UFO%20VATICAN/DRACO%20ALERT%20%20LAURA%20EISENHOWER%20KROLL%20Susan%20Eisenhower%20energy%20consultant%20%20Obama%20administration..doc

Date added: December 19, 2012 - Views: 279

doc
crystal@cmmns - SerenityStreetNews.com

Poland head-on train crash kills 16 ... [email protected],[email protected] ... @uni.lodz.pl,reception@ihk.dk,[email protected],[email protected] ...

http://www.serenitystreetnews.com/HERSTORY%20CRAMNOTES/5dterra%20NOTES%20AUDIO%20VIDEO/HERstory%202009%20to%202011/documents%202012/feb4sentemails.doc

Date added: December 22, 2012 - Views: 473