Nen 6702 docs

Searching:
Download
Nen 6702 - Fast Download

Download Nen 6702 from our fatest mirror

Specification: “Compact” ALUMINIUM SECTIONAL...

2734 dl's @ 5751 KB/s

doc
Specification: “Compact” ALUMINIUM SECTIONAL...

3 Strength and rigidity (NEN 6702+w97): up to 600 Pa. 4 Type: Compact sectional door. NOTE: All the door sections fold together above the doorway.

https://www.rolflex.com/en/uploads/files/Compact_door_spec_2_short.doc

Date added: April 2, 2015 - Views: 1

doc
<Please insert title here> - TU/e

The minor causes are important, but that kind of calculations are jobs for a structure engineer. In NEN 6702 [3] you find the requirements for roof shooting, ...

http://www.bwk.tue.nl/onderwijs/7y710/Reports/7Y710-Borst-Rep3-V1.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 56

doc
REGELING BOUWBESLUIT 2012 - European Commission

Section 1.2 NEN. Article 1.2 ... Requirements and determination methods for high-pressure systems in stairwells NEN 6702 2007 Technical principles for ...

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2011&num=473&dLang=EN

Date added: March 2, 2015 - Views: 7

doc
30 - Aluflam Nederland - Brandwerende aluminium...

Sterkte en stijfheid (NEN 6702-07): volgens berekening fabrikant/leverancier. U-waarde (W/(m2.K)):1,8 (geldt voor het geheel van de gevelopening (beglazing+kozijn)).

http://aluflam.nl/wp-content/uploads/Bestekteksten.doc

Date added: August 27, 2013 - Views: 19

doc
DW Artikel VEBIDAK-bericht 118

... NEN 6702 en NEN 6720. Bij vervanging van de totale dakbedekkingsconstructie dient tevens te worden voldaan aan Bouwbesluiteisen inzake warmteweerstand. ...

http://vebidak.nl/Documenten/Acceptatie%20van%20ondergronden.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 4

doc
34

344140aS000301Sterkte en stijfheid (NEN 6702-01) (Pa): 344140aS000501Bevestigingssysteem beglazing aan draagconstructie: 344140aS000603- mechanisch bevestigd.

http://www.agc-gehardglas.nl/site/media/bestekken/Geschroefd%20glas/PointFixGlazing.DOC

Date added: July 10, 2013 - Views: 12

doc
glasal - Eternit

De dakconstructie dient voldoende vlak, recht en haaks te zijn en dient te voldoen aan de eisen als gesteld in de NEN 6702 TGB 1990 “belastingen en vervormingen”.

http://www.eternit.nl/~/media/files/documentation/nl-nl/technische%20documenten/dak/bestekteksten/bestektekst%20-%20betonpan%20-%20concreto%20verona.ashx

Date added: January 1, 2014 - Views: 9

doc
www.manomano.nl

conform NEN 6702, NEN 6707 en NPR 6708. 79 m Het leveren en aanbrengen van een strook laag elastomeer (TPEB)- en. plastomeerpolymeren

http://www.manomano.nl/manomano/klus/viewDocument/515609

Date added: March 20, 2014 - Views: 5

doc
Vraag 1 - TU Delft: CiTG

NEN 6700. NEN 6702. Elk van de tentamenopgaven moet op een apart vel papier worden gemaakt. ... NEN 6700, Tabel 1: Veiligheidsklasse 3, UGT, wind niet maatgevend: ...

http://www.citg.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/CiTG/Over_de_faculteit/Afdelingen/Afdeling_Waterbouwkunde/sectie_waterbouwkunde/people/personal/gelder/education/doc/examen1.doc

Date added: July 10, 2013 - Views: 9

doc
www.rolflex.com

B414220.320.f01 ALUMINIUM SEGMENTHEFDEUR (NEN-EN 13241-1+w11) versie: 107 datum: 01-07-2013. 1 Fabrikaat: Rolflex Nederland B.V. 2 Type: Compact sectiedeur.

https://www.rolflex.com/en/uploads/files/Bestek_tekst_Compact_deuren.doc

Date added: December 30, 2014 - Views: 5

doc
Bestekstekst Kerto 2013-01-11

BEREKENINGEN (NEN-EN 1995:2004 / NEN 6760:2008) ... Belastingen volgens NEN-EN 1991:2002 / NEN 6702:2007: en/of opgave van de hoofdconstructeur.

http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Bestekstekst%20Kerto%202013-01-11.doc

Date added: August 11, 2014 - Views: 3

doc
Inhoudsopgave - Publicatiedatabank IenM

In afwijking van NEN 6702, die voor de faalkans uitgaat van een extreme uurgemiddelde windsnelheid met een herhalingstijd van 12,5 jaar ...

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/56510/beweegbare-bruggen-vobb-belastingen.doc

Date added: December 17, 2014 - Views: 11

doc
1e concept 13-11-2008

För tillämpning av NEN 6702 gäller följande: Siffrorna ”1.”, ”2.” och ”3.” byts ut mot respektive ”a.”, ”b.” och ”c.”. En punkt läggs till.

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2010&num=637&dLang=SV

Date added: July 5, 2015 - Views: 1

doc
Trappes (mur, sol et toiture) - Echelles et...

>NEN 6702:2007 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

http://dbc.cobosystems.be/gorter-1051042/fichier-files/BE%20OBELUX%20Trappes%20de%20sol%20Fr.doc

Date added: May 1, 2015 - Views: 4

doc
www.komo.nl

... c en d NEN 6702, 8.6.4. NEN 6760 en NEN 2608 Beperking van ontwikkeling van brand (facultatief ) 2.12 2.92. 2.93 2.94 --- Artikel 1.2, lid 3 Regeling Bouwbesluit ...

http://www.komo.nl/files/bijlage5_6_kwaliteitsstandaard.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 16

doc
Bestekstekst Kerto FIneline Glasvliesgevel

Belastingen volgens (NEN-EN 1991:2002 / NEN 6702:2007): en/of opgave van de hoofdconstructeur. ... (NEN-EN 1995-1-2:2004 / NEN 6069) Aantal te verstrekken exemplaren:

http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Bestekstekst%20Kerto%20Fineline%20Glasvliesgevel.doc

Date added: January 4, 2015 - Views: 3

doc
Leistungsverzeichnis P V C - Fenster

NEN 1275, of sendzimir ... bij belasting overeenkomstig NEN 6702 maximaal 5/1000 maal de lengte van een stijl of regel met een maximum doorbuiging van 18 mm. ...

http://www.vekaag.nl/vekanl/divers/nl/ausschreibungstexte/20070130topline_nl_104.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 3

doc
DW Artikel VEBIDAK-bericht 118

De sterkte en de stijfheid van steenachtige onderconstructies dient te worden bepaald overeenkomstig NEN 6700, NEN 6702 en NEN 6720.

http://vebidak.nl/Documenten/Steenachtige%20onderconstructies.doc

Date added: March 29, 2012 - Views: 1

doc
Leeswijzer overzichtstabel arbeidsmiddelen -...

... 7.34 Beleidsregel 3.16 NEN 6700, 6702, 6770 klimsteiger / kopgevelsteiger / 01 02 1 Arbobesluit 3.16, 7.34 eindwandsteiger ...

http://www.rossumadvies.nl/upload/File/deel_2_Handleiding_voor_werken_met_de_checklijsten_van_het_handboek_arbeidsmiddelen.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 29

doc
B412110

\Waterdichtheid (NEN 2778+w04) (Pa): ..... 5 # \Sterkte en stijfheid (NEN 6702-01) (Pa): ..... 6 # \Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): 30.

http://www.agentor.nl/deposit/files/Bestektekst%20Fuego%20Light.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 5

doc
Vloerluiken - Dakluiken - Plafondluiken - Ladders

- Toegestane belasting luik: 200 kg/m2 [NEN 6702:2007] > NEN 6702:2007 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen ...

http://www.cobosystems.be/gorter-1051036/bestand-files/BE%20OBELUX%20Dakluiken%20Nl.doc

Date added: May 23, 2015 - Views: 3

doc
Vloerluiken - Dakluiken - Plafondluiken - Ladders

>NEN 6702:2007 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

http://www.cobosystems.be/gorter-1051032/bestand-files/BE%20OBELUX%20Vloerluiken%20Nl.doc

Date added: August 6, 2015 - Views: 1

doc
www.haitsma.nl

Veiligheidsklasse (NEN 6702 +w9) : 3 Betonsterkteklasse (NEN 8005) : C53/65 . Milieuklasse (NEN 8005) bovenzijde : XF3 en onderkant klasse XC4. Brandwerendheid: 30 ...

http://www.haitsma.nl/content/files/Bestektekst-enkeltreeds.doc

Date added: June 2, 2013 - Views: 9

doc
Raamwerk 2004

NEN 6702: Technische grondslagen voor bouwconstructies ... De NEN 6788 (VOSB 2009) is een revisie die nodig was bij het opnieuw uitkomen van de NEN 6706.

http://eduweb.hhs.nl/~07026897/documenten/Beoordelingsverslag3.doc

Date added: July 10, 2013 - Views: 12

doc
B412110

\Sterkte en stijfheid (NEN 6702-01) (Pa): ..... 6 # \Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): 30. \Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): 60. 7 # \Sponningdiepte (mm): 20.

http://www.agentor.nl/deposit/files/Bestektekst%20Presto.doc

Date added: August 27, 2013 - Views: 2

doc
PANELEN SCHUIFWAND, HOUT

\Waterdichtheid (NEN 2778+w04): ..... 4 # \Sterkte en stijfheid (NEN 6702+a08): ..... 5 # \Luchtdoorlatendheid..... 6 # \Dagbreedte (mm): ..... \Dagbreedte.....

http://www.gehlen.nl/cms/wp-content/uploads/2013/05/Bestek-vlg-STABU-snelroldeur-Heavy-indoor.doc

Date added: May 27, 2014 - Views: 9

doc
PANELEN SCHUIFWAND, HOUT

\Sterkte en stijfheid (NEN 6702+a08): ..... 5 # \Luchtdoorlatendheid..... 6 # \Dagbreedte (mm): ..... \Dagbreedte..... OPMERKING: maximaal 4.000 mm. 7 # \Daghoogte ...

http://www.gehlen.nl/cms/wp-content/uploads/2013/05/Bestek-vlg-STABU-snelroldeur-basic-binnenzijde.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 15

doc
STABU bestekssystematiek voor de woning- en...

\Waterdichtheid (NEN 2778+w04) (Pa): ….. 5 # \Sterkte en stijfheid (NEN 6702+w05) (Pa): ….. 6 # \Rc-waarde (NEN 1068+w04) ((m2.K)/W): ….. 7 #

http://www.deceuninck.nl/downloads/bestekken/B412130012f03_zendowmonorail.doc

Date added: August 19, 2013 - Views: 47

doc
Aanvraag bijzondere bijstand

Dan moet de constructie voldoen aan de NEN-normen 6700 en 6702. Vraag ernaar bij de gemeente, of kijk op www.nen.nl. Wat is de vloeroppervlakte . van de tent?

http://begrijpelijkeformulieren.org/sites/begrijpelijkeformulieren/files/Aanvraag_Evenementenvergunning_31122010.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 4

doc
www.archiefbrain.nl

NEN 2778:1991 voor andere bouwmaterialen. ... b. bestand tegen maximale belasting gedurende ten minste 120 minuten volgens NEN 6702:2007 ingeval van calamiteiten;

http://www.archiefbrain.nl/downloads/3.02_tabel_archiefbewaarplaats_zh_2011.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 7

doc
B414410

\Sterkte en stijfheid (NEN 6702+a08): ..... 5 # \Luchtdoorlatendheid..... 6 # \Dagbreedte (mm): ..... \Dagbreedte..... OPMERKING: max. 3.500 mm bij Flex Edge; max. 4 ...

http://www.novoferm.nl/media/1/stabu_novoferm_snelroldeur_speed_flex.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 2

doc
B414410

\Waterdichtheid (NEN 2778+w04): ..... 4 # \Sterkte en stijfheid (NEN 6702+a08): ..... 5 # \Luchtdoorlatendheid..... 6 # \Dagbreedte (mm): ..... \Dagbreedte.....

http://www.novoferm.nl/media/1/stabu_novoferm_snelroldeur_heavy_indoor_outdoor.doc

Date added: May 27, 2014 - Views: 2

doc
Besluit - Gemeente Goes / Portal

wateraccumulatieberekening, bepaald overeenkomstig NEN 6702, artikel 8.7.1 'Belasting. door regenwater' ...

http://www.goes.nl/document.php?m=15&fileid=65941&f=827e5600815e748d940c7d066da39db4&attachment=0&c=144949

Date added: August 6, 2015 - Views: 1

doc
Inleiding/aanleiding

CE-markering, NEN 6702 of Eurocode EN 1991-1-4 (vervangt TGB vanaf 1 april 2010 bij plaatsing op gebouwen of IEC bij plaatsing op de grond).

http://ris.enschede.nl/stukken/06685/download.html

Date added: July 10, 2013 - Views: 14

doc
www.ajengineer.nl

Op een constructie komt altijd een verandelijke belasting deze halen we uit de NEN 6702 norm in deze norm staat dat je een belasting van 2 kn/m2 moet gebruiken.

http://www.ajengineer.nl/wp-content/uploads/ms-3-AJ.doc

Date added: March 20, 2014 - Views: 10

doc
www.bouwweb.nl

is de wateraccumulatie benadering van NEN 6702 veilig of toch niet? wat is de juiste interpretatie bij akoestisch doorgemeten heipalen?

http://www.bouwweb.nl/BWplaatjes/2004stadswerk.doc

Date added: March 20, 2014 - Views: 11

doc
LJN-nummer: AD4914 Zaaknr: C00/042HR

... (met name in verband met de constructie aan NEN-norm 6702 en in verband met de brandveiligheid aan NEN-norm 1722) zou voldoen.

http://www.jwb.nl/download/jurisprudentie-actueel/2001-367.doc

Date added: June 5, 2015 - Views: 2

doc
Literatuur

13 NEN 5051, 1982 : Magazijnstellingen – Aanschafgegevens, montage en gebruik. ... 17 NEN 6702: TGB 1990 – Belastingen en vervormingen (wordt medio 2010 : EN 991.

http://proda.logistiek.nl/PageFiles/8333/001_logistiek-download-LOGDOS101135D01.doc

Date added: November 16, 2014 - Views: 11

doc
www.archiefbrain.nl

art. 30 lid 6 zijn aanleg en onderhoud conform NEN 2535 en 2675 art. 30 lid 7 ... 120 minuten volgens NEN 6702:2007ingeval van calamiteiten ...

http://www.archiefbrain.nl/downloads/3.16_checklist_archiefbewaarplaats_zh_2011.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 3

doc
Automatisch: StartTekst - Vereniging BWT Nederland

... Ook is uit een analyse van in het verleden uitgevoerde brandproeven duidelijk geworden dat de gangbare wijze waarop met NEN ... conform NEN 6702 ook zal ...

http://www.vereniging-bwt.nl/upload/nieuws/5401/Brief_kanaalplaten_nog_te_vergunnen.doc

Date added: May 24, 2014 - Views: 6

doc
Raamwerk 2004

NEN 6702 – Belastingen en vervormingen. NEN 6706 – Verkeersbelastingen op bruggen. NEN 6788 – Voorschriften voor ontwerpen van stalen bruggen.

http://eduweb.hhs.nl/~07026897/documenten/Voortgangsverslag3.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 11

doc
Behorende bij:

... van het Bouwbesluit heeft een te bouwen bouwwerk een bouwconstructie die gedurende de in NEN 6700 bedoelde ... als bedoeld in NEN 6702 ...

http://www.leidschendam-voorburg.nl/public/Bestemmingsplannen/ontw%20Pub%20Landschstr/Ontwerp-raadsbesluit-omgverg.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 7

doc
REGELING BOUWBESLUIT 2012

§ 1.2 NEN. Článek 1 ... Požadavky a metody stanovení pro vysokotlaké systémy ve schodišťových šachtách NEN 6702 2007 Technické principy pro stavební ...

http://spolstavprav.cz/sts_notlib_docs/text_cnot%202011_0473_NL.doc

Date added: August 8, 2013 - Views: 19

doc
MEDIA LIST - Rutgers University

MEDIA 2-6702 . El Otro lado The ... Dice que no; Los ojos de Pepa; La Matilde; El pa uelo de Pepa; La nen ; La Celestina; La quejosita; ... MEDIA LIST Author: ALAGUNA ...

http://lhcs.rutgers.edu/medialist.doc

Date added: July 23, 2015 - Views: 1

doc
5

... lý kết quả thử nghiệm đối với LPG để đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo TCVN 6702:2007 (ASTM D 3244-04) ...

http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/QCVN%2008_2012.doc

Date added: January 17, 2014 - Views: 2

doc
Du an HTKK

+ Hỗ trợ về kỹ thuật: 04.37689679 (Cục CNTT) số máy lẻ 6702 (đối với các ứng dụng QLT, QCT, VATWIN) hoặc 2084 ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/3850b21e-0b6e-4cbc-aa3f-ec02b0649ec1/250.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=3850b21e-0b6e-4cbc-aa3f-ec02b0649ec1

Date added: March 14, 2014 - Views: 11

doc
Chương 9 - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

NHÓM KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 9.1. Tổng quan về vật liệu xây dựng. Quảng Bình là một trong các tỉnh miền Bắc Trung Bộ có ...

http://dostquangbinh.gov.vn/uploads/410qb/khoangsan/chuong9.doc

Date added: January 15, 2014 - Views: 4

doc
Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ

... nghiệm đối với xăng, nhiên liệu điêzen để đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo TCVN 6702 : 2007 (ASTM D 3244-04) ...

http://www.haiduongdost.gov.vn/images/stories/QCVN_01.2007_QUY_CHUAN_KY_THUAT_XANG_DAU.doc

Date added: June 28, 2014 - Views: 4

doc
5 - Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công ...

... nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học để đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo TCVN 6702 : 2007 (ASTM D 3244) ...

http://www.most.gov.vn/Attachments/097fc8abce574f05835201154ae5fe47-QCVN%201_%202009_BKHCN.doc

Date added: February 13, 2012 - Views: 22