Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - legestart.ro

5106 dl's @ 2450 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - legestart.ro

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - Model ... apartament ....., ... Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adi ional semnat de ambele p ări.

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-inchiriere-imobil.pdf

Date added: April 24, 2013 - Views: 42

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - avocatnet.ro

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. XX ... cu acordul scris al proprietarului printr-un act aditional la prezentul contract. ... Înregistrează contractul de inchiriere la ...

http://www.avocatnet.ro/UserFiles/acte/20111126224545_216285.pdf

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: November 4, 2015 - Views: 4

pdf
Contract de comodat - sediu social. - LegeStart

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-comodat-sediu-social.pdf

Date added: January 18, 2014 - Views: 32

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr ... (apartament) prin depunerea la ... prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art.15. Prezentul contract se completează ...

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru...

... de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire a acestora prin act aditional 2. Aceste locuri de ... apartament pot inchiria un ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 6

pdf
Document2 - Primaria Sectorului 6

ACT ADITIONAL din data de ... Act aditional. Pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani se aplicä prevederile contractuale

http://primarie6.ro/download/formulare_online_01/Fond%20Locativ/anexa%201%20la%20HCL%20153%20din%2027.10.2011.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 14

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul...

4. La incetarea contractului de inchiriere, din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinațiilor aratate la acest punct ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
Pliant Inchirierea - static.anaf.ro

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: December 24, 2012 - Views: 47

pdf
NOUL COD CIVIL - e-juridic.manager.ro

... scara ....., etaj ....., apartament ... contract se face numai prin act aditional incheiat ... prezentului contract de inchiriere este ...

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 16

pdf
Parcarile din fata blocurilor - primariadeva.ro

... pe baza unui contract de inchiriere pentru o perioada de ... prin act aditional. Locurile de parcare arondate ... contract vanzare - cumparare apartament ...

http://www.primariadeva.ro/pdf/unde-va-puteti-adresa-pentru-problemele-dvs/parcarile-din-fata-blocurilor

Date added: February 12, 2016 - Views: 1

pdf
2S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. CONTRACT PENTRU...

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MINISAT ... /…………….. Contract nou Act aditional 1. Partile: ... Contract de inchiriere echipamente, ...

http://www.radiominisat.ro/catv/6.Model%20contract%20cablu%20persoane%20juridice.pdf

Date added: October 31, 2015 - Views: 5

pdf
Contract de mandat Incheiat astazi - legis-tm.ro

Contract de mandat ... bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet ... partile pot conveni prelungirea lui prin act aditional. IV ...

http://www.legis-tm.ro/data_files/documente/7/document-7.pdf

Date added: January 29, 2015 - Views: 1

pdf
Scanned Document - primariamoreni.ro

... prin act aditional, începând cu data de ... Obiect contract de Inchiriere ... titular contract de închiriere 2770318150750 5215/22.04.2008 Apartament ...

http://primariamoreni.ro/static/files/HCL_2013/Aprilie_-_Sedinta_extraordinara.pdf

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariapitesti.ro

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 50377/03 ... apartament 9, judetul Arge ... Contractul de închiriere se modificä prin act aditional ...

http://www.primariapitesti.ro/portal/arges/pitesti/portal.nsf/All/696CD1522BED02CCC2257EF3002836D4/$FILE/HCL%20414%20privind%20schimbarea%20titularului%20contractului%20de%20inchiriere%20nr.%2050377-2014.pdf

Date added: February 12, 2016 - Views: 1

pdf
Regulament-Cazare - upt.ro

Contract de inchiriere. la data de fiul(ca) ... (apartament) prin depunerea la ... Pe parcursul anului universitar. prezentul contract poate fi modificat prin act ...

http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/Contract_cazare_2015.pdf

Date added: November 29, 2015 - Views: 1

pdf
HCL 120 - Primăria TĂLMACIU / Oraşul Tălmaciu

... prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce ... care apartament,sau ... identa a titularilor de contract ,va urmari implinirea varstei de 35 ani ...

http://www.primaria-talmaciu.ro/hotarari/1737.pdf

Date added: October 27, 2014 - Views: 2

pdf
71.175,75 LEI - ProCredit Bank

... si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/apartament-compus-din-1-una-camera-situat-in-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE - upb.ro

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
DEPARTAMENTUL JURIDIC CORP EXECUTORI BANCARI Dosar...

prin act aditional nr. 1/19.08.2008, act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de ipoteca nr. 30 ... se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-mun-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: December 14, 2013 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - primaria.intorsura.ro

titulari de contract au implinit varsta ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 16

pdf
CURRICULUM VITAE (responsabil de protect /...

In executarea contractului de inchiriere, ... care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte ... prin prezentui contract de Inchiriere.

http://www.varoshaza.ro/site/uploads/editor/vagyonnyil/2011/Tanko_Laszlo_2011.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 10

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - mrasociatie.ro

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... Suma de 42 lei/ apartament plus TVA se modifica in 42 lei ... Au convenit sä Încheie prezentul act aditional la contractul de prestäri ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
DECLARAłIE DE AVERE SERBAN DANIELA , având funcŃia...

DECLARAłIE DE AVERE ... 1 2008 38mp 100% Contract vanzare - ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) ...

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2011/Serban%20Daniela%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%20iunie%202011.pdf

Date added: November 29, 2015 - Views: 1

pdf
DECLARAłIE DE AVERE - portal.anfp.gov.ro

DECLARAłIE DE AVERE ... Contract-vanzare ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) spaŃii comerciale/de

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2012/Daniela%20Serban%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%202012.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
PTCS I - pcatimisoara.mpublic.ro

... apartament; (2) casa de locuit; (3) ... Contract de inchiriere+act aditional ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru ...

http://pcatimisoara.mpublic.ro/caras/declaratii_avere/2015/PTCS/tudora_ovidiu_iancu.pdf

Date added: November 29, 2015 - Views: 1

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ... €Contractul de inchiriere nu a fost decat pasul ... un act aditional la contractul de vanzare-cumparare ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: November 11, 2012 - Views: 4

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna...

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de ... de referinta in baza unui act aditional la ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ...

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 3

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) casä de locuit; (3) *l) ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu2015.pdf

Date added: July 30, 2015 - Views: 1

pdf
Declaratia solicitantului - varoshaza.ro

Contract de Tnchiriere ... apartament ..... judetul/sectorul ... expirarea contractului de inchiriere astfel: b) Bunuri de preluare care la ...

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Benedek_Arpad_Csaba_2012.pdf

Date added: February 1, 2016 - Views: 1

pdf
monetariastatului.ro

DECLARATIE DE AVERE k.//_ ... apartament; (2) cumpärare cumpärare ... Prin contract de nov ti e la firma de leasin I 20.01201 1. 2.

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu-nicolae-2015.pdf

Date added: July 30, 2015 - Views: 1

pdf
www.primarieticleni.ro

unui contract de superficie ... Prevederile HCL Ticleni nr. 94/23.10.2013 privind aprobarea vânzärii unui apartament în conditiile Legii

http://www.primarieticleni.ro/wp-content/uploads/2015/05/hotar%C3%A2re-privind-aprobarea-modificarii-unor-denumiri-ale-spa%C8%9Biilor.pdf

Date added: July 30, 2015 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL...

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA Nr. 487 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

... sc. A, et. 10, ap. 3, sector 1, väzând titlul executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 69380 din 20.122006 cu act aditional nr ... apartament cu 3 ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/15706

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
mgqm 11J Wau% J©@LL L ©J u - primariacomanesti.ro

de Inchiriere teren prin ... act aditionale la contractele de concesiune In ... contract teren terenului contract atribuitä Inchiriere contract

http://www.primariacomanesti.ro/docs/hotarari/2015/hcl-037-26.03.2015.pdf

Date added: February 12, 2016 - Views: 1

pdf
Camera Executorilor de pe liinga Curtea de Apel...

Camera Executorilor Judecatore~ti de pe liinga Curtea de Apel Bucuresti ... > apartament campus din 3 ... Contract de ipoteca nr.

http://www.executornacu.ro/wp-content/uploads/2015/04/Publicatie-de-vanzare-nr.-561-31.03.2015.pdf

Date added: February 12, 2016 - Views: 1

pdf
DECLARA IE DE AVERE - icechim.ro

DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, ... * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

http://www.icechim.ro/_pdf/declaratii/2014/Doni%20Mihaela/Declaratie%20avere%20Doni%20Mihaela.pdf

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

pdf
img.mediafax.ro

DECLARATIE DE AVERE ... Inchiriere imobil contract ... adresa nr. 89157 2010 Inchiriere imobil contract nr. 18061/2009; act aditional nr. 25434 2009

http://img.mediafax.ro/politician/8926/avere.pdf

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

pdf
don3 - ansvsa.ro

INCHIRIERE APARTAMENT, HERETOIU SILVIU CONTRACT INCHIRIERE Contractat Scadent in anul Valoare 60.000 ron ... decontäri de cheltuieli, ...

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/MANASTIREANU%20VLADIMIR%20ALEXANDRU_31061ro.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
Ea este femeia de aur a Ia[ului A acceptat s`...

de Contract de credit nr. 213 din 21.04.2008, ... Actul Aditional nr. 6 din 18.04.2012, Contract de Ipoteca nr. 76/21.04.2008, ... scurt` de act. Det. Defectelor (radar).

http://www.bzi.ro/public/upload/pdf/1d10190e9a0e430ea2cfd32f45eb240b.pdf

Date added: November 29, 2015 - Views: 1

pdf
www.comunapaulesti.ro

- numar apartament; ... Act de identitate a persoanei delegate . ... contract de leasing financiar si procesul verbal de primire — in cazul dobandirii in

http://www.comunapaulesti.ro/upload_documente/anexa_hot50_persoane_juridice_completa.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 7

pdf
plopeniparc.ro

... nt.. 3A, bl. 321, etaj l, apartament 6, având actul de ... conform actului aditional nr. 5/20.032013 la contractul de închiriere nr. 191/01.04.2008 la

http://plopeniparc.ro/index.php/hotarari-aga?download=20:hotararea-nr-1-din-2013

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Apartament compus din 2 camere, I ... Act administrativ nr. CONTRACT DE CESIUNE F.N., ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , ...

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1