Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

Pliant Inchirierea - static.anaf.ro

9602 dl's @ 4456 KB/s

pdf
Pliant Inchirierea - static.anaf.ro

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: December 24, 2012 - Views: 52

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - legestart.ro

... apartament ....., sector ... au convenit s ă încheie prezentul contract de ... Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adi ional semnat de ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-inchiriere-imobil.pdf

Date added: April 24, 2013 - Views: 49

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - avocatnet.ro

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. XX ... cu acordul scris al proprietarului printr-un act aditional la prezentul contract. ... Înregistrează contractul de inchiriere la ...

http://www.avocatnet.ro/UserFiles/acte/20111126224545_216285.pdf

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

pdf
Contract de comodat - sediu social. - LegeStart

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-comodat-sediu-social.pdf

Date added: January 18, 2014 - Views: 35

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru...

... de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire a acestora prin act aditional 2. Aceste locuri de ... apartament pot inchiria un ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 6

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr ... (apartament) prin depunerea la ... prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art.15. Prezentul contract se completează ...

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: November 4, 2015 - Views: 4

pdf
consultant-insolventa.ro

Act aditional nr 2 la Contract de inchiriere ... La Actul Aditional Nr. 2 al Contractului de Inchiriere Nr. 185113.01-2014 ... Inchiriere spatiu Apartament Nr. 1

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Act-aditional-nr.-2-la-contractul-de-inchiriere-nr.-185-din-13.01.2014.pdf

Date added: April 4, 2016 - Views: 1

pdf
Document2 - Primaria Sectorului 6

Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani chiria ... Act aditional. Pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani ...

http://primarie6.ro/download/formulare_online_01/Fond%20Locativ/anexa%201%20la%20HCL%20153%20din%2027.10.2011.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 16

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
NOUL COD CIVIL - e-juridic.manager.ro

... scara ....., etaj ....., apartament ... contract se face numai prin act aditional incheiat ... prezentului contract de inchiriere este ...

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 26

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul...

apartament ....., ... Prezentul contract de inchiriere inceteaza in ... modificarea sau adaptarea prezentului contract, se poate face numai prin act ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
Parcarile din fata blocurilor - primariadeva.ro

... pe baza unui contract de inchiriere pentru o perioada de ... prin act aditional. Locurile de parcare arondate ... contract vanzare - cumparare apartament ...

http://www.primariadeva.ro/pdf/unde-va-puteti-adresa-pentru-problemele-dvs/parcarile-din-fata-blocurilor

Date added: February 12, 2016 - Views: 1

pdf
www.primariapitesti.ro

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 50377/03 ... apartament 9, judetul Arge ... Contractul de închiriere se modificä prin act aditional ...

http://www.primariapitesti.ro/portal/arges/pitesti/portal.nsf/All/696CD1522BED02CCC2257EF3002836D4/$FILE/HCL%20414%20privind%20schimbarea%20titularului%20contractului%20de%20inchiriere%20nr.%2050377-2014.pdf

Date added: February 12, 2016 - Views: 1

pdf
Regulament-Cazare - upt.ro

Contract de inchiriere ... (apartament) prin depunerea la ... Pe parcursul anului universitar. prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art. 15 ...

http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/Contract_cazare_2015.pdf

Date added: November 29, 2015 - Views: 1

pdf
{* I- EXETUTORU LUT ÐFCATOREST - Banca Romaneasca

Cleopatra Cracut,r contract de credÍt bancar nr ... apartament compus din 2 camere ... 68302/L7.09.2009 Act, adresa 205,L5.09.2009, emj"s de ÀsociaÈie de ...

https://www.banca-romaneasca.ro/&files/brasov-apartament-2-cam-brasov-str.-neptun-09.03.2016.pdf

Date added: April 29, 2016 - Views: 1

pdf
2S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. CONTRACT PENTRU...

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MINISAT ... /…………….. Contract nou Act aditional 1. Partile: ... Contract de inchiriere echipamente, ...

http://www.radiominisat.ro/catv/6.Model%20contract%20cablu%20persoane%20juridice.pdf

Date added: October 31, 2015 - Views: 7

pdf
71.175,75 LEI - ProCredit Bank

... si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/apartament-compus-din-1-una-camera-situat-in-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE - upb.ro

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
0DEPARTAMENTUL JURIDIC CORP EXECUTORI BANCARI...

prin act aditional nr. 1/19.08.2008, act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de ipoteca nr. 30 ... se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-mun-brasov-str-spicului.pdf

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - primaria.intorsura.ro

titulari de contract au implinit varsta de 35 ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 16

pdf
Convert JPG to PDF online - mrasociatie.ro

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de prestari de ... Suma de 42 lei/ apartament plus TVA se modifica in 42 lei ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
www.banca-romaneasca.ro

... Contract de credit bancar nr. B0012466/05.06.2008, Act aditional ... Contract de ipoteca autentificat ... grevare de sarcini, dezmembrare, inchiriere, ...

https://www.banca-romaneasca.ro/&files/arad-apartament-4-cam-arad-str-vasile-lucaciu-07.03.2015.pdf

Date added: April 29, 2016 - Views: 1

pdf
HCL 120 - primaria-talmaciu.ro

... prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce ... care apartament,sau ... identa a titularilor de contract ,va urmari implinirea varstei de 35 ani de ...

http://www.primaria-talmaciu.ro/hotarari/1737.pdf

Date added: October 27, 2014 - Views: 2

pdf
CURRICULUM VITAE (responsabil de protect /...

In executarea contractului de inchiriere, ... care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte ... prin prezentui contract de Inchiriere.

http://www.varoshaza.ro/site/uploads/editor/vagyonnyil/2011/Tanko_Laszlo_2011.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 17

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) casä de locuit; (3) *l) ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu2015.pdf

Date added: July 30, 2015 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
PTCS I - pcatimisoara.mpublic.ro

DECLARATIE DE AVERE , având functia ... apartament; (2) casa de locuit; (3) ... Contract de inchiriere+act aditional

http://pcatimisoara.mpublic.ro/caras/declaratii_avere/2015/PTCS/tudora_ovidiu_iancu.pdf

Date added: November 29, 2015 - Views: 1

pdf
Declaratia solicitantului - varoshaza.ro

In executarea contractului de inchiriere, ... care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte ... prin prezentui contract de Inchiriere.

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Benedek_Arpad_Csaba_2012.pdf

Date added: February 1, 2016 - Views: 4

pdf
DECLARAłIE DE AVERE - portal.anfp.gov.ro

DECLARAłIE DE AVERE ... Contract-vanzare ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) spaŃii comerciale/de

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2012/Daniela%20Serban%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%202012.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

cumparare) a fost vanduta, cica, pe Legea 10/2001, printr-un act aditional scos din maneca, atentie, ... Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: November 11, 2012 - Views: 4

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) cumpärare cumpärare ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu-nicolae-2015.pdf

Date added: July 30, 2015 - Views: 1

pdf
executor-gavrilescu.ro

... Act Aditional nr ... Contract de garantie reala mobiliara asupra soldurilor ... prin care se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2014/12/Publicatie-de-vanzare-Sevdu-Dumitru-ds-957-Scan.pdf

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

pdf
DECLARAłIE DE AVERE SERBAN DANIELA , având funcŃia...

DECLARAłIE DE AVERE ... 1 2008 38mp 100% Contract vanzare - ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) ...

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2011/Serban%20Daniela%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%20iunie%202011.pdf

Date added: November 29, 2015 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL...

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA Nr. 487 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
www.bvb.ro

Contract de asistenta financiara si ... contract de inchiriere nr 2995/17.10.2011 TOTAL ... act aditional din 01.11.2009 ...

http://www.bvb.ro/info/Raportari/ELCT/ELCT-Raport%20audit%202012.pdf

Date added: April 29, 2016 - Views: 1

pdf
don3 - ansvsa.ro

INCHIRIERE APARTAMENT, HERETOIU SILVIU ... prin act aditional in 04.10.2011 04.2001 ... Se vor declara numele. denumirea adresa beneficiarului de contract unde, ...

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/MANASTIREANU%20VLADIMIR%20ALEXANDRU_31061ro.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna...

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de ... de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare ... pe tip de apartament ...

http://www.termopitesti.ro/OUG%20nr.%2070-31.08.2011privind%20masuri%20de%20protectie%20sociala%20pe%20perioada%20sezonului%20rece.pdf

Date added: July 12, 2014 - Views: 1

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

Contract de credit nr. 69380 din 20.122006 cu act aditional nr. 1 din 0503.2010 9i act ... Am procedat la executarea silitä a imobilului apartament cu 3 camere ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/15706

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
www.primarieticleni.ro

unui contract de superficie ... aprobarea vânzärii unui apartament în conditiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte de spatii cu altä

http://www.primarieticleni.ro/wp-content/uploads/2015/05/hotar%C3%A2re-privind-aprobarea-modificarii-unor-denumiri-ale-spa%C8%9Biilor.pdf

Date added: July 30, 2015 - Views: 1

pdf
img.mediafax.ro

DECLARATIE DE AVERE ... Inchiriere imobil contract ... adresa nr. 89157 2010 Inchiriere imobil contract nr. 18061/2009; act aditional nr. 25434 2009

http://img.mediafax.ro/politician/8926/avere.pdf

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

pdf
executor-gavrilescu.ro

... Contract de credit ipotecar pentru investitii imobiliare nr. 0060/08 din data de 02.102008 si Act aditional nr ... de instrainare, grevare, inchiriere ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2015/01/Publicatie-de-vanzare-Fratila-Razvan-Eduard-ds-138-Scan.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
DECLARA IE DE AVERE - icechim.ro

DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, ... Contract inchiriere nr. 440354/05.03.2014; Act aditional 478741/04.09.2014 5.286 3.2. So /so ie NU 4.

http://www.icechim.ro/_pdf/declaratii/2014/Doni%20Mihaela/Declaratie%20avere%20Doni%20Mihaela.pdf

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

pdf
Camera Executorilor de pe liinga Curtea de Apel...

Camera Executorilor Judecatore~ti de pe liinga Curtea de Apel Bucuresti ... > apartament campus din 3 ... Contract de ipoteca nr.

http://www.executornacu.ro/wp-content/uploads/2015/04/Publicatie-de-vanzare-nr.-561-31.03.2015.pdf

Date added: February 12, 2016 - Views: 1

pdf
www.comunapaulesti.ro

... adresa, act de proprietate ... contract de leasing financiar si procesul verbal de primire ... Contractul de concesiune/ inchiriere / dare in administrare ...

http://www.comunapaulesti.ro/upload_documente/anexa_hot50_persoane_juridice_completa.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 7

pdf
plopeniparc.ro

Avizarea bugetului de venituri cheltuieli ... bl. 321, etaj l, apartament 6, având actul de ... conform actului aditional nr. 5/20.032013 la contractul de ...

http://plopeniparc.ro/index.php/hotarari-aga?download=20:hotararea-nr-1-din-2013

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Apartament compus din 2 camere, I ... Act administrativ nr. CONTRACT DE CESIUNE F.N., ... ACT ADITIONAL nr.2 la contractul de comodat nr. 2612/2006 , ...

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

pdf
Ea este femeia de aur a Ia[ului A acceptat s`...

de Contract de credit nr. 213 din 21.04.2008, ... Actul Aditional nr. 6 din 18.04.2012, Contract de Ipoteca nr. 76/21.04.2008, ... termic` de apartament, obiecte

http://www.bzi.ro/public/upload/pdf/1d10190e9a0e430ea2cfd32f45eb240b.pdf

Date added: November 29, 2015 - Views: 1