Aktywa Pasywa pdfs

Searching:
Download
Aktywa Pasywa - Fast Download

Download Aktywa Pasywa from our fatest mirror

BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

6313 dl's @ 7168 KB/s

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

(nazwa jednostki) na dzień 31.12.2006r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowośc Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 12początek roku ...

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2006opp.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 1

pdf
www.bssztum.pl

Created Date: 4/22/2011 8:49:18 AM

http://www.bssztum.pl/files/file/270_aktywa_i_pasywa.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

..... na dzień 31.12.2008r. (nazwa jednostki) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 31.12.2007 ...

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2008opp.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - fnp.pl

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 1,411,789.94 1,245,179.50 I Zapasy 530,549.87 475,275.63 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://fnp.pl/fnp/do%20pobrania/inf_finans/2014/Bilans_2014.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Aktualności

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 582,780.04 560,433.67 Druk: ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ -374,858.35 -504,177.49

http://www.tecza.org/pliki/sprawozdanie_2014/Bilans_2014.pdf

Date added: October 5, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - swanna1.home.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 23,049.30 6,989.24 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 23,098.19 7,038.13

http://swanna1.home.pl/stowarzyszenie/pdf/Bilans_14.pdf

Date added: December 14, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Stowarzyszenie Odra-Niemen

bilans vsru] g]rq\ qd g]lh stowarzyszenie odra - niemen 50-011 :52&à$:.2 &,86=., 35f 0000133146 stan na 2013-01-01 2013-12-31 aktywa

http://www.odraniemen.org/upload_ed/Sprawozdania/2013/Bilans.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Odra-Niemen

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 0000133146 Stan na 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA A $NW\ZD WUZDáH 0.00 0.00 I :DUWR FL QLHPDWHULDOQH L ... PASYWA razem (suma poz. A i ...

http://www.odraniemen.org/upload_ed/Sprawozdania/2012/Bilans%20-%20OPP.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
RYCERZE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE POKONTROLNE RADY...

WYKAZ C — AKTYWA I PASYWA AKTYWA PASYWA Środki pieniężne: Zobowiązania na rzecz Rady Najwyższej:

https://www.kofc.org/un/pl/forms/council/1295.pdf

Date added: October 5, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Stowarzyszenie Twoja Sprawa

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 23,301.66 56,439.89 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 14,623.65 56,235.68

http://twojasprawa.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/2015-07-18-Bilans-STS-za-rok-2014.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Artykuły

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 143,798.31 1,281,430.54 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 231,340.37 1,433,873.01

http://www.mnd.pl/materialy/2014_bilans.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Klub Przyjaciół Strzyży

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 10,884.11 3,559.51 I Zapasy 0.00 0.00 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ -6,764.25 0.00

http://www.strzyza.org/wp-content/uploads/2015/09/bilans_2014.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Fundacja Świętego Barnaby

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 3,533,321.18 4,753,635.61 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\4,552,139.10 6,362,907.81

http://www.barnaba.org.pl/files/sprawozdania_2012/Bilans_2012.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS - Stowarzyszenie Twoja Sprawa

bilans vsru] g]rq\ qd g]lh stowarzyszenie "twoja sprawa" 02-548 warszawa 2/(6, 6.$ 21 308 0000319230 stan na 2012-01-01 2012-12-31 aktywa

http://twojasprawa.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/2012-Bilans-STS.pdf

Date added: May 14, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS - KEW

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 881,145.35 1,434,052.51 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 676,571.23 1,077,954.91

http://www.kew.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/Bilans-2012.pdf

Date added: September 4, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - pomost-lodz.org

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 80,176.19 51,473.23 Druk: MPiPS. ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 12,361.91 18,457.76

http://www.pomost-lodz.org/files/Bilans_2014.pdf

Date added: November 11, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Lubelski Ośrodek Samopomocy

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 350,591.87 406,136.71 a) ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://los.lublin.pl/www1/wp-content/uploads/Bilans.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 1,073,991.11 1,315,533.43 I Zapasy 0.00 0.00 Druk: MPiPS. ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/bilans-2013.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Fundacja GAJUSZ

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G]LH FUNDACJA GAJUSZ 93-271 àÏ' ' ' %52:6.,(*2 87 0000109866 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA ... PASYWA razem (suma poz.

http://www.gajusz.org.pl/pliki_strony/pobieranie_pliku.php?plik=file-bilans2014-443.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Biuletyn Informacji Publicznej

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 735.35 1,518.22 a) ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 735.35 3,051.13

http://ofiarnadlon.bip.gov.pl/fobjects/download/59257/bilans-2014.html

Date added: November 11, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 1,000.96 40,867.27 I Zapasy 0.00 37,868.61 Druk: MPiPS. ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://www.drohiczyn.caritas.pl/wp-content/uploads/2015/07/Bilans.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - pomost-lodz.org

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 374,900.65 80,176.19 Druk: MPiPS. ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 20,840.25 12,361.91

http://www.pomost-lodz.org/files/Bilans_2013.pdf

Date added: November 11, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Storat

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 68,077.16 69,413.96 a) ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://www.storat.pl/sprawozdania/Bilans_2014.pdf

Date added: December 14, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - teczowydom.elk.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 209,791.38 18,548.36 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 214,137.65 27,385.90

http://www.teczowydom.elk.pl/wp-content/uploads/2015/07/Bilans.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - pttz.org

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 247,030.17 301,385.65 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ] ... PASYWA razem (suma poz. A i B) 264,098.44 318,902.62 Druk: MPiPS.

http://www.pttz.org/images/Dokumenty/2014Bilans.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Dom Rain Mana

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 81-881 SOPOT OSKARA KOLBERGA 6 B 25 0000243408 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A $NW\ZD WUZDáH 93,020.85 ... PASYWA razem (suma poz ...

http://www.domrainmana.pl/wp-content/uploads/2010/10/DomRainMana_Sprawozdanie.finansowe.2014_Bilans.pdf

Date added: December 24, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Wyszukiwanie organizacji

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 6,152,177.36 5,573,326.67 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\7,786,543.37 7,186,009.86

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5059?reporttypeId=3

Date added: December 14, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Wyszukiwanie organizacji

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 43,151.72 55,658.95 I Zapasy 0.00 0.00 Druk: MPiPS. ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/7841?reporttypeId=3

Date added: September 4, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - wwsse.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 95,507.35 116,233.47 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ] ... PASYWA razem (suma poz. A i B) 12,596,526.32 12,533,066.48 Druk: MPiPS.

http://www.wwsse.pl/files/10565/bilans.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - opolska.zhp.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 145,239.89 303,038.41 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 827,616.58 921,164.53

http://www.opolska.zhp.pl/wp-content/uploads/Bilans-MPiPS.pdf

Date added: September 4, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne...

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 971,989.94 784,652.37 I Zapasy 12,214.16 3,909.41 Druk: ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://www.teatrgrodzki.pl/wp-content/uploads/2011/08/bilans_2012.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 0000240024 Stan na 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA A $NW\ZD WUZDáH 0.00 0.00 I :DUWR FL QLHPDWHULDOQH L ... PASYWA razem (suma poz. A i ...

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/bilans-2012.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS - s1.fbcdn.pl

BILANS VSRU] G ]RQ\ QD G]LH ... ./8% 632572:< '81$-(& : 12:<0 6 &=8 33-300 12:< 6 &=.2 &,86=., 1 0000034211 Stan na 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA ... PASYWA razem ...

http://s1.fbcdn.pl/0/clubs/36910/data/docs/bilans-2012.pdf

Date added: December 14, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Związek Harcerstwa Polskiego

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 0000268913 Stan na 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA A $NW\ZD WUZDáH 15,886,476.23 15,248,468.62 I : ... PASYWA razem (suma poz.

http://stoleczna.zhp.pl/pliki/category/36-sprawozdania?download=697:bilans-za-rok-2012

Date added: June 10, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS - zssiemianice.edupage.org

B Aktywa obrotowe 10,658.87 8,276.12 Druk: MPiPS. ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 10,658.87 8,276.12 I .DSLWDá IXQGXV] SRGVWDZRZ\10,061.99 10,061.99

http://zssiemianice.edupage.org/files/2014_-_Bilans_2014.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Kampania Przeciw Homofobii

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 586,089.10 1,758,700.08 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 405,739.11 461,892.70

http://kph.org.pl/dokumenty/Bilans2014.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - naszymdzieciom.cba.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 48,733.20 121,723.05 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ] ... PASYWA razem (suma poz. A i B) 657,018.24 815,982.70 Druk: MPiPS. Title:

http://naszymdzieciom.cba.pl/Bilans%202014.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - pijarzy.pl

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 80,206.78 179,615.40 a) ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://www.oswiatowa.pijarzy.pl/File/bilans_2014.pdf

Date added: September 4, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Kolegium Europy Wschodniej

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 1,196,581.58 881,145.35 I Zapasy 559,533.01 621,739.38 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://www.kew.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/Bilans-2011.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Caritas Diecezji Siedleckiej

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 454,893.15 6,319,077.31 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\4,455,647.71 4,952,513.42

http://www.siedlce.caritas.pl/index.php/sprawozdania.html?file=tl_files/gallery/caritas/dokumenty/bilanse/bilans2014.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
AF_2015-16 - joannasikora.files.wordpress.com

Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe 1 400 A. Kapitał własny 400 B. Aktywa obrotowe 1 200 . Zobowiązania 2 200 I. Zobowiązania długoterminowe 200 II. ...

https://joannasikora.files.wordpress.com/2013/10/af_2015-16.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Fundacja Biblioteka Ekologiczna

bilans vsru] g]rq\ qd g]lh fundacja "biblioteka ekologiczna" 61-715 32=1$ .2 &,86=., 79 0000019584 stan na 2013-01-01 2013-12-31 aktywa

http://www.be.eko.org.pl/dokumenty_2011/bilans_2013.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - viva.org.pl

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... VIVA 03-772 WARSZAWA.$: &=< 6.$ 16 42A 0000135274 Stan na 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA ... PASYWA razem (suma poz.

http://viva.org.pl/sprawozdania/bilans2012.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS - Gaudeamus

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G]LH ... 0000175645 Stan na 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA A $NW\ZD WUZDáH 0.00 0.00 I :DUWR FL ... PASYWA razem (suma poz. A i B ...

http://www.fundacja.wsg.byd.pl/userfiles/files/1832.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
Fundacja Theravada BILANS Stan na 1 2 15.06.2013...

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 15.06.2013 31.12.20131 2 ... 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

http://theravada-pl.wdfiles.com/local--files/cele/Bilans%202013%20Fundacja%20Theravada.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Fundacja MEDOR

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 106,284.88 88,470.33 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\1,037,176.18 1,142,312.10

http://www.medor.org/sites/default/files/balancesheet6880.pdf

Date added: October 5, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - Byd

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 24,221.75 21,773.30 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 48,180.17 23,941.06

http://www.fundacja.wsg.byd.pl/userfiles/files/2013/3207.pdf

Date added: May 6, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Fundacja Nadzieja

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 0000262774 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A $NW\ZD WUZDáH 0.00 0.00 I :DUWR FL QLHPDWHULDOQH L ... PASYWA razem (suma poz. A i ...

http://fundacjanadzieja.org/repozytorium/wpisy/plik_921.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1

pdf
BILANS - psmk.org.pl

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 6,188.09 1,065.35 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\9,678,704.39 9,679,721.90

http://www.psmk.org.pl/upload/document.pdf

Date added: August 2, 2015 - Views: 1