Borang Laporan Kemalangan Borang 21 pdfs

Searching:
Download
Borang Laporan Kemalangan Borang 21 - Fast Download

Download Borang Laporan Kemalangan Borang 21 from our fatest mirror

BORANG 21 LAPORAN KEMALANGAN PERATURAN-PERATURAN...

8246 dl's @ 2177 KB/s

pdf
BORANG 21 LAPORAN KEMALANGAN PERATURAN-PERATURAN...

1 BORANG 21 LAPORAN KEMALANGAN PERATURAN-PERATURAN (AM) KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1971 (Peraturan 71) (Hendaklah diisi dalam tiga salinan.

http://intranet.gdexpress.com/dprc/downloads/SOCSO-Laporan%20Kemalangan(Borang21).pdf

Date added: February 16, 2014 - Views: 8

pdf
ACCIDENT AND HOSPITALISATION CLAIM FORM BORANG...

BORANG TUNTUTAN KEMALANGAN DAN KEMASUKAN HOSPITAL Information of Applicant / Keterangan Diri Pemohon Certificate no. / No. ... Police report / Laporan polis

http://www.maatakaful.com.my/pdf/Claim/Hospital%20and%20Accident%20Claim%20Form.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
MAKLUMAT ORANG BERINSURANS

Borang 21 -Laporan Kemalangan Borang 10 - Borang Tuntutan. Salinan Kad Pengenalan ( depan & belakang ) Borang 13 - ( Klinik Panel ) / Sijil Cuti Sakit Asal / Salinan ...

http://intranet.gdexpress.com/dprc/downloads/SOCSO-SenaraiSemak.pdf

Date added: February 15, 2014 - Views: 7

pdf
LAPORAN KEMALANGAN (DI BAWAH SEKSYEN 13, AKTA...

LAPORAN KEMALANGAN (DI BAWAH SEKSYEN 13 ... Jika kemalangan berlaku semasa dalam ... Sila lampirkan sijil perakuan doktor dalam Borang Buruh 90, Sijil cuti sakit ...

http://www.cmba.my/forms/boranglaporkemalangan.pdf

Date added: January 14, 2014 - Views: 3

pdf
BORANG LAUT/KEM 1 LAPORAN KEMALANGAN PERKAPALAN...

BORANG LAUT/KEM 1 LAPORAN KEMALANGAN PERKAPALAN (REPORT OF A SHIPPING CASUALTY) ... Nama Nakhoda 21.b. Taraf & No. Sijil Nakhoda Name of Master ...

http://www.marine.gov.my/jlm/pic/article/BORANGLAUT.pdf

Date added: June 2, 2013 - Views: 4

pdf
GARIS PANDUAN - Portal Rasmi Kementerian Kesihatan...

KEMALANGAN/PENYAKIT PEKERJAAN/KERACUNAN ... menggunakan borang OHU/BS-01 Laporan lengkap dihantar ke JKN ... 21 Unit Kesihatan ...

http://www.moh.gov.my/images/gallery/Garispanduan/GARIS%20PANDUAN%20PENYIASATAN%20KES-KES%20KEMALANGAN%20,PENYAKIT%20PEKERJAAN%20DAN%20KERACUNAN%20DI%20TEMPAT%20KERJA%20.pdf

Date added: January 28, 2013 - Views: 16

pdf
SKIM PERKESO - International Islamic University...

Borang 21 - Laporan Kemalangan. • Borang 10 - Borang Tuntutan.

http://www.iium.edu.my/announcement/2014/ceramah_perkeso_2013.pdf

Date added: June 9, 2014 - Views: 10

pdf
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CASE STUDY ON...

1. Appendix I -Laporan Kemalangan Borang 21 (Suresh Rao) 2. Appendix 2 -Laporan Kemalangan Borang21 (Rosli B.Oeraman} 3. Appendix 3

http://psasir.upm.edu.my/8102/1/GSM_1998_11_A.pdf

Date added: March 9, 2013 - Views: 2

pdf
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN...

... Peraturan 5 (1)&(2) Majikan (Jika lebih dari seorang, sila gunakan borang ... Huraian kemalangan atau kejadian ... LAPORAN MENGENAI KEMALANGAN/KEJADIAN ...

http://www.reg.upm.edu.my/iso/spk/4.%20borang.log.senarai%20semakan.gp.su.se.ak/4.2%20Operasi/b.%20Bahagian%20Pembangunan%20Sumber%20Manusia%20(BBM)/Borang/OSHA/jkkp6.pdf

Date added: January 16, 2015 - Views: 8

pdf
Claim Form - Personal Accident

This statement must be completed and returned to the Company within 21 ... Borang Tuntutan Kemalangan Diri ... Salinan laporan polis (jika kemalangan melibatkan ...

http://www.spad.gov.my/sites/default/files/axa-claim-form-personal-accident.pdf

Date added: September 13, 2013 - Views: 8

pdf
borang 2 (new) (PAGE 3) - ECOVIS AHL - Home

CATATAN: (a) Sila tulis menggunakan HURUF BESAR dan menggunakan pen dakwat hitam. (b) Nombor Kod Majikan hendaklah dimasukkan dalam petak di bahagian kanan atas borang.

http://ahl.com.my/downloads/Borang_2_(Pendaftaran_Pekerja).pdf

Date added: May 25, 2015 - Views: 3

pdf
Bayaran Permohonan Laporan Perubatan

Bayaran Laporan Perubatan ... Borang Insurans/ PERKESO/ ... Bagi kes kemalangan/kecederaan - salinan Laporan Polis perlu disertakan. 7.

http://hselayang.moh.gov.my/en/public/2013-10-10-09-33-28/downloads.html?download=21:risalah-bagi-tatacara-permohonan-laporan-perubatan

Date added: October 17, 2014 - Views: 1

pdf
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) - ePampasan

Inkuiri Penilaian Tuntutan Pampasan 21 ... Surat atau Borang ... mempunyai polisi insurans yang mana melalui sistem akan menjana Laporan PP1, PP2, Borang 90 dan ...

http://www.epampasan.net.my/Images/epam_manual.pdf

Date added: June 27, 2013 - Views: 15

pdf
PANDUAN MENGISI BORANG JKKP 8

PANDUAN MENGISI BORANG JKKP 9. DATA KEMALANGAN. 1. ... 21. Nama pemberitahu ... 24. Jenis laporan Kemalangan atau kejadian berbahaya

http://www.polimelaka.edu.my/v2/images/stories/pmk/osh/borang/PANDUAN%20MENGISI%20BORANG%20JKKP%209.pdf

Date added: July 2, 2015 - Views: 1

pdf
Insurans Motor Pengenalan

tetapi di bawah umur 21 tahun, ... Sekiranya anda tidak membuat laporan tentang kemalangan ... Kemukakan Borang Laporan Kemalangan Motor yang telah lengkap bersama ...

http://www.insuranceinfo.com.my/_system/media/downloadables/insurans_motor.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 13

pdf
No. Keluaran : 01 BORANG SIASATAN INSIDEN Pindaan...

Borang :JKR.PK(O) ... Muka Surat : 1/ 2 A: JENIS INSIDEN B: INFOMASI BERKAITAN KEMALANGAN Lokasi : Tarikh Kejadian : Masa: ... LAPORAN DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH

http://jkrns.ns.gov.my/index.php/borang-borang/category/10-jkr-pk-o-04b?download=81:jkr-pk-o-04b-k-k-43-borang-siasatan-insiden&start=40

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
PERMOHONAN BAYARAN EX-GRATIA BENCANA KERJA DI...

dokumen berikut disertakan bersama borang ini: (i) Laporan ... bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun ... (bagi kes kemalangan jalan raya sahaja) (e) Laporan ...

http://www.fsktm.um.edu.my/web/e-forms/HR/Perkhidmatan%20-%20Ex%20Gratia/Borang_BTX.pdf

Date added: August 25, 2015 - Views: 1

pdf
PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 2 TAHUN 1980...

10.2 Pemandu hendaklah memahami cara mengisi Borang Am 193 mengenai Laporan Kemalangan kenderaan. Jika sesuatu kemalangan berlaku, ia

http://www.treasury.gov.my/pekeliling/pp/pp021980.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 16

pdf
SOKONGAN Halaman: 1/9 KESELAMATAN DAN KESIHATAN...

7.11.1 Sediakan laporan siasatan major berdasarkan Borang Siasatan Keselamatan dan Kesihatan ... kejadian/kemalangan dan Borang JKKP 9 atau JKKP ... 21/2011 Mesyuarat ...

http://www.reg.upm.edu.my/eISO/docs/20121107152707UPM.SOK.OSH.P004%20(23.12.11).pdf

Date added: April 12, 2015 - Views: 1

pdf
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Borang Perubatan 2/09(T) Arahan: ... DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009 ... Laporan Polis (kes kemalangan/ jenayah) BAHAGIAN IV

http://www.jpapencen.gov.my/borang/PDF/UBAT/Borang_Perubatan2_09_T.pdf

Date added: March 20, 2012 - Views: 23

pdf
1.0 Draf Peklililing TPS Terbaru - Portal Rasmi...

KEW.PS-21 - LAPORAN HAPUS KIRA KEKURANGAN STOK 65 BERNILAI RENDAH KEW.PS-22 ... Borang Laporan Terimaan Barang-Barang KEW.PS-2 hendaklah

http://www.treasury.gov.my/pekeliling/pp/pp052009.pdf

Date added: December 20, 2011 - Views: 34

pdf
BORANG TUNTUTAN KEMALANGAN DIRI DAN HILANG UPAYA...

BORANG TUNTUTAN KEMALANGAN DIRI DAN HILANG UPAYA ... Tuntutan mesti disokong dengan Laporan Pakar Perubatan di mana perbelanjaan ditanggung oleh Pemegang Polisi ...

http://www.etiqa.com.my/English/Takaful/General/Documents/Claim%20Form%20-%20Personal%20Accident%20(ETB).pdf

Date added: July 9, 2013 - Views: 2

pdf
www.jpapencen.gov.my

... sehingga berumur 21 tahun atau ... • membuat Laporan Penyiasatan dalam Bahagian B, borang BTX ... (Bagi Kes Kemalangan Jalan Raya sahaja) (e) Laporan ...

http://www.jpapencen.gov.my/pp072001.pdf

Date added: October 3, 2012 - Views: 49

pdf
BAHAGIAN 4 KAWALAN ASET ALIH KERAJAAN

... Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan ... Laporan Tahunan Harta Modal Dan Inventori Bagi Tahun ... 21 : Kenyataan Tawaran ...

http://audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/kawalan_aset_alih_kerajaan.pdf

Date added: July 20, 2012 - Views: 33

pdf
Garis Panduan Pencegahan Kemalangan Di Tempat...

Garis Panduan Pencegahan Kemalangan Di Tempat Kerja21 c) Kandungan Program Latihan Bagi Keselamatan Kimia ... • Borang laporan kemalangan. • Senarai semak.

http://moh.gov.my/images/gallery/Garispanduan/pekerjaan/PKTK.pdf

Date added: September 1, 2013 - Views: 38

pdf
BORANG TUNTUTAN / CLAIM FORM Skim Pampasan...

... Borang ini hendaklah diserahkan ... Segala komunikasi yang diterima oleh peserta mengenai kemalangan pekerja perlu ... Nyatakan tarikh bila laporan ...

http://www.eikhlas.com.my/sites/default/files/muat-turun/borang/borang-tuntutan-am/gcl-pdm001_frm008_01_foreign_worker_compensation_scheme.pdf

Date added: July 26, 2015 - Views: 1

pdf
(A wholly-owned subsidiary of MNRB Holdings...

3 Di Balai Polis Mana Laporan ... 5 Borang JPJ K3 Yang Siap Ditandatangani ... di dalam pengetahuan Saya / Kami berkaitan dengan kerugian / kemalangan ini ...

http://www.eikhlas.com.my/sites/default/files/muat-turun/borang/borang-tuntutan-am/gcl-pdm001_frm004_01_motor_theft_claim_form_.pdf

Date added: August 25, 2015 - Views: 1

pdf
Peraturan Pengurusan Aset.ppt

5 568231 21.1.02 RM 220 KB/BKP/ 35/V/000 1/ /2/3/4/5 Unit Penguru san Aset Rujukan Tarikh 1 ... Mengisi Borang Laporan Kemalangan Am 362A.

http://www3.iium.edu.my/finance/uploaded_files/15Peraturan%20Pengurusan%20Aset.pdf

Date added: May 22, 2013 - Views: 7

pdf
karya ini adalah memadai dari segi skop dan...

Borang Laporan Kemalangan Sykt. Shiya Sdn. Bhd. Borang Pendaftaran Kren Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia ... 21 Mac 2006). Bagaimanapun, ...

http://www.efka.utm.my/thesis/IMAGES/3PSM/2007/JSB-P/mohdikramba030054d07ttp.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
MUAT TURUN BORANG PESARA Untuk Tujuan Pengiraan...

MUAT TURUN BORANG PESARA - Maklumat ... - Pengiraan Cuti Rehat Yang boleh Dikumpulkan Di bawah Peraturan 21, ... - Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan ...

http://www.jpa.gov.my/index.php?view=article&id=40%3Apension-forms&format=pdf&option=com_content&lang=ms

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
NOTIFICATION FORM / BORANG MAKLUMAN KEJADIAN

NOTIFICATION FORM / BORANG MAKLUMAN KEJADIAN Kepada ... 6. Laporan Polis ... 2/21/2013 9:18:15 AM ...

http://www.niosh.com.my/v3i/images/Form/takaful/Notification_Form_2013.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 3

pdf
MANUAL PROSEDUR PENGURUSAN KENDERAAN PELANCONGAN

Senarai Semak Auditan Pengurusan Syarikat Oleh 21 ... Sistem Laporan Insiden/Kemalangan ... 4.5 BORANG PENYIASATAN KEMALANGAN ...

http://www.motac.gov.my/bm/muat-turun/finish/9-pelesenan/175-manual-prosedur-pengurusan-kenderaan-pelancongan.html

Date added: August 15, 2013 - Views: 2

pdf
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1995: Pelaksanaan...

Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ... borang permohonan kutipan yuran untuk diluluskan oleh pihak ... Balai Polis di mana laporan dibuat Tarikh ...

http://moe.gov.my/upload/galeri_awam/pekeliling/1308298547.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
PROSEDUR PEMATUHAN PERUNDANGAN DAN PENGUKURAN...

sekali untuk laporan 1.11 Laporan Kemalangan / Penyakit / Prosedur ... 3 / 21 ... Borang Pemeriksaan ...

http://www.unitjkrkesedar.gov.my/wp-content/uploads/2014/02/JKR.PKO_.04C-1-BORANG-PENGUKURAN-DAN-PEMATUHAN.pdf

Date added: February 11, 2015 - Views: 2

pdf
Buku Panduan Penggunaan Portal Sesawang...

3.0 Borang Laporan Kemalangan Jalan Raya 14 ... 21 Jenis Kemalangan: Pilih jenis kemalangan sama ada maut, parah, ringan atau rosak sahaja. MAKLUMAT KEMALANGAN

http://jpedia.jkr.gov.my/images/3/36/Manual_SisMaK_v1.3.pdf

Date added: August 25, 2015 - Views: 1

pdf
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN...

pemberitahuan mengenai kemalangan, ... borang maklumat pesakit untuk penyakit dan keracunan pekerjaan ... 11/4/2004 21:13:33 ...

https://doshnsclick.files.wordpress.com/2011/11/borang-jkkp-101.pdf

Date added: March 1, 2015 - Views: 1

pdf
SKIM BAYARAN PAMPASAN (EX-GRATIA) BENCANA ALAM...

... (Laporan lengkap ... Kemalangan Jalan Raya Pergi Balik Dari Tempat ... lebih 21 tahun dan masih menuntut di peringkat ijazah pertama . xix.

http://bpsm.usm.my/bpsm/dokumen/Borang_Ex-Gratia_2.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 1

pdf
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

4.5 Prosedur Keselamatan Semasa Membuat Lawatan Tapak 21 4.6 ... oleh pelapor. Borang laporan kemalangan boleh didapati pada setiap bahagian.

http://jpbdselangor.gov.my/Laporan/JK_Keselamatan/MANUALkeselamatandankesihatanjabatan.pdf

Date added: December 10, 2013 - Views: 56

pdf
ACCIDENT INSURANCE PROPOSAL FORM BORANG PERMOHONAN...

Annual Return or Form 24 & 49 / Laporan Tahunan atau Borang 24 ... / Saya sertakan bersama Borang Permohonan ini satu salinan dokumen tersebut ... Levels 21-23 & 27 ...

http://www.mycorezone.com/dashboard/modules/cms/cms~file/bbe5e2ff4cb2185d90aea0ba7edc6174.pdf

Date added: January 6, 2015 - Views: 1

pdf
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994...

24. JENIS LAPORAN KEMALANGAN / KEJADIAN BERBAHAYA 25. ... BORANG JKKP 9.xls Author: user Created Date: 11/4/2004 21:6:9 ...

https://doshnsclick.files.wordpress.com/2011/11/borang-jkkp-9.pdf

Date added: February 16, 2015 - Views: 1

pdf
NOTIFICATION FORM / BORANG MAKLUMAN KEJADIAN

BORANG MAKLUMAN KEJADIAN. Kepada. ... jika tuntutan dibuat akibat kemalangan (disahkan) 7. Laporan Doktor ... 12/21/2010 10:37:29 AM ...

http://www.niosh.com.my/nsp/wp-content/uploads/2011/01/TAKAFUL-Notification-Form1.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
LAMPIRAN 1 FORMAT PELAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN...

kawalan aduan dan borang-borang ... 16 PENYIASATAN DAN LAPORAN KEMALANGAN/INSIDEN a) ... 21 CHEMICAL SAFETY DATA SHEETS ...

http://www.unitjkrkesedar.gov.my/wp-content/uploads/2014/02/JKR.PKO_.04B-1-S-Plan.pdf

Date added: November 28, 2014 - Views: 1

pdf
BORANG PERMOHONAN PERBELANJAAN RAWATAN KECEMASAN...

BORANG PERMOHONAN PERBELANJAAN RAWATAN KECEMASAN DI HOSPITAL/KLINIK SWASTA ... Laporan Polis (kes kemalangan/jenayah) ... di bawah 21 tahun jika masih belajar; c) ...

http://docs.jpa.gov.my/docs/bperubatan/SARAUBAT%20JPA%20(RCS).pdf

Date added: December 4, 2012 - Views: 1

pdf
BORANG TEMPAHAN KOMPLEKS SUKAN / DEWAN / STADIUM...

MPSP tidak bertanggungjawab atas sebarang kemalangan / kecederaan /kehilangan yang ... 21 Wang cagaran akan dikembalikan ... mengguna borang permohonan ...

http://idirektori.penang.gov.my/borang/2Tempahan.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 7

pdf
GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR)

5.8 Kemalangan Semasa Latihan 11 5.9 Dokumen ... Borang/surat/kad ... 2. Resume/biodata 21 3. Borang Akuan Lepas Tanggung 22 4. Surat Permohonan ...

http://www.pmu.edu.my/v2/files/GARIS%20PANDUAN%20LATIHAN%20INDUSTRI%20PELAJAR.pdf

Date added: March 4, 2013 - Views: 1

pdf
Kursus : Tajuk Kursus KES/IDB/0124SS1S3 KURSUS...

Kemalangan dan Patah tulang ... Prosedur pembukaan semula dan borang-borang berkaitan Laporan ... 1/21/2014 8:13:06 PM

http://www.dbkl.gov.my/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=692&view=finish&cid=164&catid=48&lang=ms

Date added: September 19, 2014 - Views: 7

pdf
KEMALANGAN JALAN RAYA: ANALISIS DATA MEMBABITKAN...

Laporan perangkaan kemalangan jalan raya yang ... Borang siasatan kemalangan polis ... 2.21 bas terbabit dengan kemalangan bagi setiap jenis 1,000,000 km ...

http://www.jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/download/485/475

Date added: August 29, 2013 - Views: 1

pdf
GARIS PANDUAN PENGURUSAN ASET ALIH GPPA

- KEW.PA-1 Borang Laporan Penerimaan Aset Alih ... - KEW.PA-21 Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih ... kemalangan, kebakaran, ...

http://www.ums.edu.my/webv3/appl/guidelinesfiles/GARIS_PANDUAN_PENGURUSAN_ASET_ALIH__GPPA_.pdf

Date added: May 10, 2013 - Views: 15

pdf
Universiti Teknologi Malaysia BORANG PENGESAHAN...

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ... atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM). We hereby declare that we have read this thesis entitled “The Relationships between

http://www.efka.utm.my/thesis/images/3PSM/2005/2JHH/Part1/SYAHIDAAA000578D05TTP.pdf

Date added: January 21, 2014 - Views: 1