Pn En 1176 pdfs

Searching:
Download
Pn En 1176 - Fast Download

Download Pn En 1176 from our fatest mirror

Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177 -...

9045 dl's @ 8730 KB/s

pdf
Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177 -...

PN-EN 1176-1 STAIRS • For stairs leading to platform up to 1 m in height a guardrail may replace the barrier, providing the gap beneath

http://www.playgrounds.uokik.gov.pl/download/en_standards_amendments.pdf

Date added: December 26, 2011 - Views: 41

pdf
Bezpieczne place zabaw - Strona Główna | Polski...

PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009, powinny być ogrodzone oraz wyposażone w ławeczki i kosze do śmieci. Wszystko to, wraz z urządzeniami służącymi

http://www.pkn.pl/sites/default/files/artykul_bezpieczne_place_zabaw.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
PORADNIK MAREK KOSMALA - Place zabaw

Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci´cych PN-EN 1176-1:2001 Wyposa˝enie placów zabaw – Cz´Êç 1: Ogólne wymagania bezpieczeƒstwa i metody badaƒ

http://playeko.eu/artykuly/JakstworzycbezpiecznyplaczabawMAREKKOSMALA.pdf

Date added: March 15, 2014 - Views: 3

pdf
ANTHILL M - Place zabaw dla dzieci . Metalowe i...

Operation Manual ANTHILL M3 5. PN-EN 1176-7: Inspection and maintenance according to wIt Is recommended to check the device and its elements by: :

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/26_394_OM_Anthill.pdf

Date added: July 10, 2013 - Views: 4

pdf
DOUBLE SEESAW - SH2 - Interflora

5. PN-EN 1176-7: Inspection and maintenance accodring to wIt Is recommended to check the device and its elements by: wDaily visual control w- Help to determine the ...

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/23_376_OM_Double_Seesaw.pdf

Date added: September 19, 2013 - Views: 2

pdf
INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW, OPERATORÓW I ZARZĄDCÓW...

PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie • ... PN-EN ISO 9001:2009, ale nie może on zastąpić cer-tyfikatu zgodności z normą wyrobu ...

http://www.pkn.pl/sites/default/files/broszura_place_zabaw.pdf

Date added: July 10, 2013 - Views: 1

pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT...

PN EN 1176-6:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 1176-10:2009, PN EN 1176-11:2009, PN EN 1177:2009 1.5. Rozporządzenie MI z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych ...

http://img.iap.pl/s/122/8160/Edytor/File/przetargi/SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT_plac_zabaw.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
INFORMACJA - Kontakt - Wojewódzki Inspektorat...

2 • PN-EN 1176-3:2001 Wyposa Ŝenie placów zabaw. Cz ęść 3: Dodatkowe wymagania bezpiecze ństwa i metody bada ń zje ŜdŜalni, ze zmian ą PN-EN 1176-3:2001 ...

http://www.poznan.wiih.gov.pl/rust/20081218114500.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
laborex place zabaw en - OBAC

The LABOREx Laboratory performs tests of playground equipment in order to issue OBAC certificate confirming meeting the PN-EN 1176 series re-quirements.

http://www.obac.com.pl/materialy/pliki/375.pdf

Date added: February 20, 2015 - Views: 1

pdf
Ogólne wytyczne dot. urządzania i utrzymania...

2 o PN-EN 1176-6-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/download/58/2517/Ogolnewytycznedoturzadzaniaiutrzymaniaplacowzabaw.pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 1

pdf
katalog pdf 22 02 2011 ENGLISH - Buglo

Active tower Dimensions Impact area: 476 x 764 cm Total height: 205 cm Platform height: 120 cm Free fall height: 120 cm Conformity with PN-EN 1176:2008 safety ...

http://www.buglo.pl/downloader/send/?file=2

Date added: June 7, 2013 - Views: 4

pdf
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla sprzętu / wyposażenia...

Urządzenia powinny być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-2:2005, PN-EN 957-4:2007, PN-EN 957-7:2002, PN-EN 957-8:2002, PN-

http://www.wysypol.pl/blog/wyposazenie.pdf

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
TIC TAC TOE M

PN-EN 1176-7: * It is recommended to check the device and its elements by: * Daily Visual control: - Help to determine the risk that may result in

http://arcadia-if.com/wp-content/uploads/2013/11/IE_KIK.M.english.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY SZKOLNY PLAC ZABAW...

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bez-pieczeństwa i metody badań karuzeli. Zastępuje: PN-EN 1176-5:2008

http://www.otostrona.pl/splubiszewo/web_documents/projekt_placu_zabaw.pdf

Date added: May 14, 2013 - Views: 5

pdf
D B Zagrożenia w salach zabaw

zabaw PN-EN 1176:2009, w częściach 1, 3, 7 i 10. Część 1 normy podaje ogólne wymagania dla wyposażenia i nawierzchni, część 3 dotyczy

http://placezabaw.org/attachments/article/114/SaleZabaw_Przegl_Pozar_2013_oryginal.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY...

PN-EN 1176-11:2009 PN-EN 1177:2009 Zabawki PCWT PN-EN 71-1+A3:2014-06 97.200 PN-EN 71-2+A1:2014-06 PN-EN 71-3:2013-07 PN-EN 71-8:2012 PN-EN 71-9+A1:2008 Sprzęt i ...

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AC&z=AC%20141

Date added: June 14, 2013 - Views: 1

pdf
KSIĄŻKA PLACU ZABAW - INSTYTUT NADZORU...

Dokument opracowany przez INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO w oparciu o normy PN-EN 1176-1,7:2009 Wszelkie prawa zastrze żone.

http://instytut-nadzoru.com/sites/default/files/ksiazka_placu_zabaw_ver5.2_-_do_edycji_0.pdf

Date added: May 26, 2015 - Views: 1

pdf
Czesc III Opis przedmiotu zamowienia

PN-EN 1176-10:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. Zastępuje: PN-EN 1176-10:2008 PN-EN 1176-11:2009

http://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/ogloszenia/przetargi/Czesc_III_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 1

pdf
ZAMÓWIENIE - Place zabaw

ZAMÓWIENIE Składam zamówienie na dostawę regulaminu placu zabaw placu zabaw wg wymogów PN-EN 1176-7:2009. Specyfikacja: rozmiar 400x600 mm, podkład: spienione ...

http://placezabaw.org/attachments/article/109/Druk%20zamowienia_REGULAMIN_v1.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 4

pdf
Częste nieprawidłowości

14. Niebezpieczeństwo zakleszczeń jest dość powszechnie spotykana nieprawidłowością. Norma PN-EN 1176-1 podaje wymiary otworów (wymiary w dowolna stronę ...

http://www.miasteczko-slaskie.pl/files/PLAC_ZABAW_1.pdf

Date added: March 26, 2014 - Views: 1

pdf
GENERAL PLAYGROUND INSTALLATION MANUAL

GENERAL PLAYGROUND INSTALLATION MANUAL Please read the entire manual to become familiar with the provincial requirements This manual is based on PN- EN 1176. 1.

http://www.larslaj.dk/public/www/files/installation_instructions/en/installation_instructions.pdf

Date added: March 6, 2014 - Views: 1

pdf
Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje

Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest najczęstszą przyczyną wypadków. Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje przeglądów, których

http://www.strazmiejska.lodz.pl/_data/Place%20zabaw%202014.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD PLAYGROUND FOR...

bezpiecze ństwo, przy projektowaniu placów zabaw mamy do dyspozycji dwie normy: PN-EN 1176 i PN-EN 1177, ... EN 1176 and EN 1177, ...

http://www.pneti.ajd.czest.pl/docs/tom8/t8_au_k%c5%82.pdf

Date added: June 23, 2014 - Views: 1

pdf
GT1 Wieża GIGA i elementy wieżowe Instrukcja...

zgodnosc z normami PN-EN 1176. Wymiary zewnetrzne i strefy bezpieczenstwa dla. wiezy GIGA i slizgu. Wymiary zewnetrzne i strefy bezpieczenstwa elementow hustawki

http://www.winnetoo.pl/download/winnetoo/WiezaGIGA.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 4

pdf
Część IIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji ...

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/19509_20110620_130612.pdf

Date added: May 14, 2013 - Views: 2

pdf
Karta techniczna Huśtawek wahadłowych firmy...

Urządzenia są zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami. Huśtawka wahadłowa podwójna DANE TECHNICZNE -Urządzenie trudnodostępne

http://www.zabawki-sklep.net/f/f/file/Karta%20produktu%20H2%20Hu%C5%9Btawka%20wahad%C5%82owa%20podw%C3%B3jna%20(2).pdf

Date added: June 23, 2014 - Views: 1

pdf
pof

PN.EN 1176-1:2Dog: PN.EN The is certifi«d by TUV Rheinland. F-35 . Title: C:\Users\JH\Desktop\pof.jpg Author: JH Created Date: 1/7/2013 12:38:59 PM ...

http://bip.kamzab.pl/files/mod/8574/58669_10_przykladowe-wzory-urzadzen-sportowych-fitness-zestawy-kombinacyjne-zagospodarowanie-bloni-kamienieckich.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej...

Karta techniczna zestawu sprawnościowego „Dżungla” Skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol” RINGPOL Sp. z o.o ...

http://ringpol.pl/content/zdjecia/file/KT_sprawnosciowe/KT_s020b_Dzungla.pdf

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej...

Karta techniczna zestawu sprawnościowego „Dwa kominy z linowcem 190” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeo zabawowych firmy „Ringpol”

http://ringpol.pl/content/zdjecia/file/KT_sprawnosciowe/KT_s014_2kominy_190.pdf

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej...

Karta techniczna zestawu zabawowego „Groszek wiosenny” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol” RINGPOL Sp. z o.o ...

http://www.zabawki-sklep.net/f/f/file/KT_z002_Groszek_wiosenny_Darek.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
2015

2014 Wymiary: 115 x 115 cm Strefa bezpieczeństwa: 415 x 415 cm Wysokość całkowita: 50 cm Dostępność części zapasowych: TAK Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 ...

http://www.buglo.pl/strefaarchitekta/download/?id=2883

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176...

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009 Wyposa |enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze Dstwa i metody bada D. Materia By:

http://www.bondertoys.pl/img/katalog_bondertoys.pdf

Date added: March 5, 2015 - Views: 1

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY...

PN-EN 1176-11:2009 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych 5 SPORTIS PN-EN 913:2008 97.220 PN-EN 914: 2008 PN-EN 916:2005 PN-EN ...

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AC&z=AC%20074

Date added: September 2, 2013 - Views: 2

pdf
Bezpieczeństwo placów zabaw

zabaw - normy serii PN-EN 1176 oraz 1177 (w zakresie nawierzchni) - Zakres stosowania normy PN-EN 1176-1 - Poświadczenie zgodności z wymaganiami - dokumentacja

http://www.obac.com.pl/materialy/pliki/178.pdf

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
KATALOGOVÝ LIST ASTOR I No. 14

• produkt vyhovuje PN- EN 1176 ano • věková skupina 14 + MATERIÁLY: • konstrukční nosníky z ocelových profilů ...

http://lrmonta.cz/files/technicke_listy.pdf

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
OPIS TECHNICZNY

PN-EN 1176-1:2001 – Wyposażenie placów zabaw. 1.2. Program funkcjonalny: • projektowany place zabaw dla dzieci znajduje si ę w południowo-zachodniej cz ...

http://www.ipzp.pl/download/zalacznik_16463.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 1

pdf
www.prs.pl

meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard Akredytowana dziatalnošé jest okrešlona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1431

https://www.prs.pl/downloadDocument-1176.html

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
OPIS URZĄDZEŃ - Outdoor Fitness Center

OPIS URZĄDZEŃ Outdoor Fitness Center ... Equipment are made based on the PN-EN 1176-1:2009 confirmed the current certificate, or certificate.

http://www.outdoorfitness.pl/images/do-pobrania/opis-techniczny-w-skrocie.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 4

pdf
Zmiany w numerach norm przywołanych w poradniku...

PN-EN 1176-3: 2001 Wyposażenie placów zabaw – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody bada zjeżdżalni PN-EN 1176-3:2008 - wersja angielska

http://wiedza.pkn.pl/documents/14109/17915/Jak+stworzy%C4%87%20bezpieczne+miejsce+zabaw+dzieci%C4%99cych.pdf/78aa6142-355e-4d0a-b473-0b32871c78ec

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
NORMY DLA PLAÓW I SAL ZAAW

PN-EN-1176-6. Wyposażenie placów zabaw. zęść 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. Dodatkowo obowiązuje norma PN-EN ...

http://www.atestpro.pl/pliki/normy_place_i_sale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
1176-7:2009, PN-EN 957-

[email protected] www.csszamotuly.pl Centrum Sportu Szamotuły sp. z o.o., ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły tel./fax + 48 61 29 21 485, tel. + 48 61 29 25 320

http://csszamotuly.pl/wp-content/uploads/2014/01/Zaproszenie-si%c5%82ownia-3.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
KARTA PRODUKTU/TECHNICZNA PM 1176

karta produktu/techniczna pm 1176 z307 playeko sp.z o.o. 51-650 wrocŁaw ul.canaletta 27 ... certyfikaty zgodnoŚci z normĄ pn-en 1176 .

http://playeko.eu/sites/default/files/PM%201176.pdf

Date added: March 29, 2014 - Views: 1

pdf
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

http://www.atestpro.pl/pliki/komunikat.pdf

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

http://www.gunb.gov.pl/pliki/kom_place_zabaw.pdf

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie – ...

http://www.gunb.gov.pl/pliki/kom_1120613a.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Cz ęść IIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PN-EN 1176-11:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji ...

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/32070_20100628_232804.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 2

pdf
Celma Indukta - Cantoni Group

Celma Indukta Multi-speed motors 2Sg 225S6/4 basic information ... type of duty S1 insulation class F standards PN-EN 60034-1 degree of protection 55 cooling system IC411

http://www.cantonigroup.com/en/productPDF/1176/

Date added: March 29, 2014 - Views: 3

pdf
2015 - BODYS

2015 activity energy joy. We enable outdoor activity ... PN-EN 1176 (playground equipment), PN-EN 1090 (making metal constructions), PN-EN ISO 3834-2 (complete

http://bodys.pl/wp-content/uploads/bodys_catalog_2015_en.pdf

Date added: April 15, 2015 - Views: 1

pdf
2014 - Siłownie zewnętrzne | BODYS Aktywność –...

2014 activity energy joy. We enable outdoor activity which gives the users energy and ... PN-EN 1176 (playground equipment), PN-EN 1090 (making metal constructions),

http://bodys.pl/wp-content/uploads/bodys_catalog_2014_en.pdf

Date added: April 11, 2015 - Views: 1