Pn En 1176 pdfs

Searching:
Download
Pn En 1176 - Fast Download

Download Pn En 1176 from our fatest mirror

Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177 -...

5358 dl's @ 5206 KB/s

pdf
Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177 -...

PN-EN 1176-1 STAIRS • For stairs leading to platform up to 1 m in height a guardrail may replace the barrier, providing the gap beneath

http://www.playgrounds.uokik.gov.pl/download/en_standards_amendments.pdf

Date added: December 26, 2011 - Views: 41

pdf
Bezpieczne place zabaw - pkn.pl

PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009, powinny być ogrodzone oraz wyposażone w ławeczki i kosze do śmieci. Wszystko to, wraz z urządzeniami służącymi

http://www.pkn.pl/sites/default/files/artykul_bezpieczne_place_zabaw.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
ANTHILL M - Interflora

Operation Manual ANTHILL M3 5. PN-EN 1176-7: Inspection and maintenance according to wIt Is recommended to check the device and its elements by: :

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/26_394_OM_Anthill.pdf

Date added: July 10, 2013 - Views: 4

pdf
OM House B - inter-flora.pl

HOUSE B 5. Maintenance and inspection according to PN-EN 1176-7: It Is It is recommended to carry out control with the frequency 1-3 months. Control is to verify ...

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/63_400_OM_House_B.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
ICS 97.200.40 PN-EN 1176-2:2009/Ap1 - sklep.pkn.pl

PN-EN 1176-2:2009/Ap1:2013-08 2 Przedmowa Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa

https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=6786

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
arcadia-if.com

PN-EN 1176-7: * It is recommended to check the device and its elements by: * Daily Visual control: Help to determine the risk that may result in

http://arcadia-if.com/wp-content/uploads/2015/08/OM-Sandbox-Alu.pdf

Date added: December 18, 2015 - Views: 1

pdf
Bezpieczne place zabaw i skateparki - pkn.pl

PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie • ... PN-EN ISO 9001:2009, ale nie może on zastąpić cer-tyfikatu zgodności z normą wyrobu ...

http://www.pkn.pl/sites/default/files/broszura_place_zabaw.pdf

Date added: July 10, 2013 - Views: 1

pdf
PORADNIK MAREK KOSMALA - producent PLAYEKO

Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci´cych PN-EN 1176-1:2001 Wyposa˝enie placów zabaw – Cz´Êç 1: Ogólne wymagania bezpieczeƒstwa i metody badaƒ

http://playeko.eu/artykuly/JakstworzycbezpiecznyplaczabawMAREKKOSMALA.pdf

Date added: March 15, 2014 - Views: 3

pdf
Bezpieczny plac zabaw - Strona główna

PN-EN 1176-11: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bez-pieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.

http://www.placezabaw.uokik.gov.pl/download/bezpieczny_plac_zabaw_poradnik.pdf

Date added: October 3, 2012 - Views: 6

pdf
ł ć żą ż ł ą ć ś ć ś ę ą ć ś ę ł ź ę ś ę ł ć ść ż...

•Pytanie Polska Norma PN-EN 1176-2 nie zezwala na wieszanie w jednej sekcji razem z siedziskami płaskimi dla dzieci starszych siedzisk z oparciem dla dzieci ...

http://www.gryfino.pl/UMGryfino/files/AF4D9FCC6E0440C9841D6E2B70CECE96/zapytania_siwz_pz.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 3

pdf
1176-7:2009, PN- EN 957- - csszamotuly.pl

[email protected] www.csszamotuly.pl Centrum Sportu Szamotuły sp. z o.o., ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły tel./fax + 48 61 29 21 485, tel. + 48 61 29 25 320

http://csszamotuly.pl/wp-content/uploads/2014/01/Zaproszenie-si%c5%82ownia-3.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
KSIĄŻKA PLACU ZABAW - instytut-nadzoru.com

Dokument opracowany przez INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO w oparciu o normy PN-EN 1176-1,7:2009 Wszelkie prawa zastrze żone.

http://instytut-nadzoru.com/sites/default/files/ksiazka_placu_zabaw_ver5.2_-_do_edycji_0.pdf

Date added: May 26, 2015 - Views: 1

pdf
ZAMÓWIENIE - placezabaw.org

ZAMÓWIENIE Składam zamówienie na dostawę regulaminu placu zabaw placu zabaw wg wymogów PN-EN 1176-7:2009. Specyfikacja: rozmiar 400x600 mm, podkład: spienione ...

https://placezabaw.org/attachments/article/109/Druk%20zamowienia_REGULAMIN_v1.pdf

Date added: January 18, 2016 - Views: 1

pdf
TIC TAC TOE M - arcadia-if.com

PN-EN 1176-7: * It is recommended to check the device and its elements by: * Daily Visual control: - Help to determine the risk that may result in

http://arcadia-if.com/wp-content/uploads/2013/11/IE_KIK.M.english.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
katalog pdf 22 02 2011 ENGLISH - Buglo

Active tower Dimensions Impact area: 476 x 764 cm Total height: 205 cm Platform height: 120 cm Free fall height: 120 cm Conformity with PN-EN 1176:2008 safety ...

http://www.buglo.pl/downloader/send/?file=2

Date added: June 7, 2013 - Views: 4

pdf
D B Zagrożenia w salach zabaw - placezabaw.org

zabaw PN-EN 1176:2009, w częściach 1, 3, 7 i 10. Część 1 normy podaje ogólne wymagania dla wyposażenia i nawierzchni, część 3 dotyczy

https://placezabaw.org/attachments/article/114/SaleZabaw_Przegl_Pozar_2013_oryginal.pdf

Date added: November 11, 2015 - Views: 1

pdf
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176...

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009 Wyposa |enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze Dstwa i metody bada D. Materia By:

http://www.bondertoys.pl/img/katalog_bondertoys.pdf

Date added: March 5, 2015 - Views: 1

pdf
Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje

Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest najczęstszą przyczyną wypadków. Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje przeglądów, których

http://www.strazmiejska.lodz.pl/_data/Place%20zabaw%202014.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
GENERAL PLAYGROUND INSTALLATION MANUAL - Lars Laj

GENERAL PLAYGROUND INSTALLATION MANUAL Please read the entire manual to become familiar with the provincial requirements This manual is based on PN- EN 1176. 1.

http://www.larslaj.com/public/www/files/installation_instructions/en/installation_instructions.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
CENNIK PLACE ZABAW

2 Wszystkie nasze produkty przeznaczone na publiczne place zabaw są zgodne z normą PN-EN 1176.

http://placezabawmultimarkt.pl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/25_CENNIK-PLACE-ZABAW-BURY-INVESTMENTS..pdf

Date added: January 18, 2016 - Views: 1

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej...

Title: Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami Author: Jan Skocelas Created Date: 3/19/2015 1:32:08 PM

http://ringpol.pl/content/zdjecia/file/Bujaki_drobnica/KT_B_20.pdf

Date added: December 18, 2015 - Views: 1

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej...

Title: Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami Author: Jan Skocelas Created Date: 3/19/2015 12:37:56 PM

http://ringpol.pl/content/zdjecia/file/Bujaki_drobnica/KT_B_07.pdf

Date added: January 18, 2016 - Views: 1

pdf
GT1 Wieża GIGA i elementy wieżowe Instrukcja...

zgodnosc z normami PN-EN 1176. Wymiary zewnetrzne i strefy bezpieczenstwa dla. wiezy GIGA i slizgu. Wymiary zewnetrzne i strefy bezpieczenstwa elementow hustawki

http://www.winnetoo.pl/download/winnetoo/WiezaGIGA.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 4

pdf
pof - bip.kamzab.pl

PN.EN 1176-1:2Dog: PN.EN The is certifi«d by TUV Rheinland. F-35 . Title: C:\Users\JH\Desktop\pof.jpg Author: JH Created Date: 1/7/2013 12:38:59 PM ...

http://bip.kamzab.pl/files/mod/8574/58669_10_przykladowe-wzory-urzadzen-sportowych-fitness-zestawy-kombinacyjne-zagospodarowanie-bloni-kamienieckich.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD PLAYGROUND FOR...

bezpiecze ństwo, przy projektowaniu placów zabaw mamy do dyspozycji dwie normy: PN-EN 1176 i PN-EN 1177, ... EN 1176 and EN 1177, ...

http://www.pneti.ajd.czest.pl/docs/tom8/t8_au_k%c5%82.pdf

Date added: June 23, 2014 - Views: 1

pdf
zrealizowala na zlecenie Gminy Lubomia zadanie pn...

zrealizowala na zlecenie Gminy Lubomia zadanie pn.: „Wykonanie lawek parkowych typu „Expert" z PN- EN 1176-1:2009 Zakres prac obejmowal zagospodarowanie terenu

https://www.mykids.com.pl/pdf/ref5.pdf

Date added: November 11, 2015 - Views: 1

pdf
obywatelskibb.pl

PR a D UK TU Z uwagi na wysokošé swobodnego upadku produktu 1011 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepuJace nawlerzchnie amortyzujace upadek:

http://obywatelskibb.pl/downloads/2015-07-31_12-53-42-243863/SD_MIN_BRM15073110240.pdf

Date added: November 15, 2015 - Views: 1

pdf
www.prs.pl

meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard Akredytowana dziatalnošé jest okrešlona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1431

https://www.prs.pl/downloadDocument-1176.html

Date added: August 16, 2015 - Views: 1

pdf
Sale zabaw dla dzieci - wssepoz.nazwa.pl

6 Sale zabaw dla dzieci Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu KONTROLA Norma PN-EN 1176-7:2009 określa, iż ...

http://wssepoz.nazwa.pl/ftppsse/szamotuly/Poradnik(1).pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 1

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY...

PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-11:2014-11 PN-EN 1177:2009 Sprzęt i wyposażenie sportowe P4BN PN-EN 748:2006 97.220 PN-EN 748:2013-09 PN-EN 749:2006 PN-EN 749 ...

http://instytut-nadzoru.com/sites/default/files/zakres_akredytacji_int_ac_171.pdf

Date added: November 11, 2015 - Views: 1

pdf
Celma Indukta - Cantoni Group

Celma Indukta Multi-speed motors 2Sg 225S6/4 basic information ... type of duty S1 insulation class F standards PN-EN 60034-1 degree of protection 55 cooling system IC411

http://www.cantonigroup.com/en/productPDF/1176/

Date added: March 29, 2014 - Views: 3

pdf
2015 - buglo.pl

2014 Wymiary: 115 x 115 cm Strefa bezpieczeństwa: 415 x 415 cm Wysokość całkowita: 50 cm Dostępność części zapasowych: TAK Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 ...

http://www.buglo.pl/file/product/?id=2883

Date added: January 18, 2016 - Views: 1

pdf
Zmiany w numerach norm przywołanych w poradniku...

PN-EN 1176-3: 2001 Wyposażenie placów zabaw – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody bada zjeżdżalni PN-EN 1176-3:2008 - wersja angielska

http://wiedza.pkn.pl/documents/14109/17915/Jak+stworzy%C4%87%20bezpieczne+miejsce+zabaw+dzieci%C4%99cych.pdf/78aa6142-355e-4d0a-b473-0b32871c78ec

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI WALEC WĄSKI nr...

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI WALEC WĄSKI nr kat. 0579 INFORMACJE OGÓLNE Instrukcja wg PN-EN 1176-1 :2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN-1176-6:2009,

http://bip.malopolska.pl/pobierz/167243.html

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

pdf
1 KARTY PRODUKTÓW 2015 - zlobkibydgoskie.lo.pl

norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek: 37 cm 618 cm 658 cm 318 cm 358 cm skala 1:100. Title: 1 KARTY PRODUKTÓW 2015 Author:

http://www.zlobkibydgoskie.lo.pl/przetargi/2015/Przetarg_PN_5_2015/prawidlowe/2001.2561.pdf

Date added: November 15, 2015 - Views: 1

pdf
1. Zestawienie urz PN-EN 1176 Nazwa urz trzne: 615...

1. Zestawienie urządzeń rekreacyjnych oraz pomocniczych Wszystkie urządzenia mają być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 Nazwa urządzenia widok Specyfikacja

http://sp4stargard.szkolnastrona.pl/download.php?f=zal.-10-sp4-stargard-specyfikacja-urzadzen.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

http://www.gunb.gov.pl/pliki/kom_190412.pdf

Date added: September 18, 2012 - Views: 3

pdf
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176...

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009 Wyposa |enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze Dstwa i metody bada D. Materia By:

http://www.bondertoys.pl/img/67df7e2fafbcb6c9125f94d4af7d7b8c.pdf

Date added: April 11, 2015 - Views: 1

pdf
OPIS URZĄDZEŃ - Outdoor Fitness Center

OPIS URZĄDZEŃ Outdoor Fitness Center ... Equipment are made based on the PN-EN 1176-1:2009 confirmed the current certificate, or certificate.

http://www.outdoorfitness.pl/images/do-pobrania/opis-techniczny-w-skrocie.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 4

pdf
Strona 1 - insp.waw.pl

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 8.

http://insp.waw.pl/cert/Zalacznik__nr_1_programu_certyfikacji_PRZCIS-3.pdf

Date added: November 15, 2015 - Views: 1

pdf
DANE TECHNICZNE - bip.malopolska.pl

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

http://bip.malopolska.pl/pobierz/996169.html

Date added: November 15, 2015 - Views: 1

pdf
ORBITREK FIT Bli WYMIAR: 1518 x 664 x 1655 mm...

PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 r. Dystrybutor: PPI-JH "ZAMA" , ul. Powstaóców Wielkopolskich 74 , 87-100 Toruó ...

http://www.fitpark.pl/urzadzenia_karty/orbitrek-fit-b11.pdf

Date added: January 18, 2016 - Views: 1

pdf
PEDALY FIT FOI WYMIAR: 2000 x 830 x 1200 mm STREFA...

PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2012 r. Dystrybutor: PPI-JH "ZAMA" ul. Wielkopolskich 74 87-100 Telefon: 512 005 030 .

http://www.fitpark.pl/urzadzenia_karty/pedaly-fit-f01.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
DANE TECHNICZNE - saternus.pl

31001I ZESTAW CIĘŻARÓWKA KOLEKCJA MIEJSKA DANE TECHNICZNE Urządzenia łatwo dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Szerokość: 1,35 m

http://www.saternus.pl/getfile.php?file=img/karty_techniczne/31001i/31001i_pl.pdf

Date added: January 18, 2016 - Views: 1

pdf
DANE TECHNICZNE - saternus.pl

90001 ZESTAW BAMBINO KOLEKCJA KLASYCZNA DANE TECHNICZNE Urządzenia łatwo dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Szerokość: 4,16 m Długość: 4,24 m

http://www.saternus.pl/getfile.php?file=img/karty_techniczne/90001/90001_pl.pdf

Date added: January 18, 2016 - Views: 1

pdf
BEZPIECZNY PLAC ZABAW PORADNIK -...

PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdza-nia, konserwacji i eksploatacji.

http://www.inzynier.wroclaw.pl/Bezpieczny_plac_zabaw_poradnik.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
HIC - prosympatyk.com.pl

karta produktu/techniczna pm 1176 playeko sp.z o.o. 51-650 wrocŁaw ul.canaletta 27 ... certyfikaty zgodnoŚci z normĄ pn-en 1176 . author:

http://www.prosympatyk.com.pl/products/PM-1176/KartaTechniczna.Pdf.PM%201176%20Karuzela%20fi%20120cm%20z%20kierownica%20i%20siedziskami%20STAS.Prosympatyk.pdf

Date added: November 11, 2015 - Views: 1

pdf
Doposażenie placu zabaw, dla oddziału...

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-5:2009. sztuka 1 3 Sprężynowce: 1. Klasyczny bujak doskonale wtapiający się w strukturę każdego placu zabaw.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/nowabrzeznica/2135.pdf

Date added: November 11, 2015 - Views: 1

pdf
Ogólne wytyczne dot. urządzania i utrzymania...

2 o PN-EN 1176-6-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/download/58/2517/Ogolne_wytyczne_dot__urzadzania_i_utrzymania_placow_zabaw.pdf

Date added: January 23, 2013 - Views: 15