Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego pdfs

Searching:
Download
Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego - Fast Download

Download Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego from our fatest mirror

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU ...

3065 dl's @ 5236 KB/s

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU ...

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:

http://sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 8

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września ...

http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/images/dokumenty/2013_2014/s_z_np.pdf

Date added: September 13, 2014 - Views: 8

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem....

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I sem. 2012/2013 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna, Bydgoszcz, Grunwaldzka 41 Strona 2 Wnioski i zalecenia na II sem.

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_za_I_sem._2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00005575_01_01.pdf

Date added: August 31, 2015 - Views: 2

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU...

1 sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoŁy podstawowej w zarszynie w roku szkolnym 2012/2013 za okres i półrocza

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji ...

Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 ... Sprawozdanie , wyniki i wnioski przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2013 roku

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/Sprawozdanie-wyniki-wnioski-ze-sprawowanego-nadzoru-pedagogicznego.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 30

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej za rok szkolny 2011/2012 plan lekcji bibliotecznych,

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/I-SPRAWOZDANIE_Z_PLANU_NADZORU_DYREKTORA_ZASADNICZEJ_SZKO%C5%81Y_ZAWODOWEJ_NR_5_SPECJALNEJ-_NOWY-_CA%C5%81Y_ROK_01.pdf

Date added: July 26, 2013 - Views: 22

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego._2.pdf

Date added: April 5, 2014 - Views: 5

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej w roku szkolnym 2012/2013

http://wysokajedynka.republika.pl/SDzNP.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 15

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór ...

http://ken.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: October 5, 2015 - Views: 2

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolno śląskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51228.pdf

Date added: April 17, 2015 - Views: 5

pdf
WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 ... Ogólne wnioski z prowadzonego nadzoru dyrektora.

http://pm86.pl/wp-content/uploads/2014/05/Wnioski-z-nadzoru-2013-2014.pdf

Date added: July 15, 2014 - Views: 34

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/20101 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Publicznego Gimnazjum w Sosnówce ...

http://gim.sosnowka.bipszkola.pl/files/sites/46479/wiadomosci/139370/files/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_w_roku_szkolnym_2010.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 4

pdf
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego -...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_20.pdf

Date added: July 5, 2014 - Views: 12

pdf
Wnioski dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II...

Wnioski dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Dębem wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły za rok ...

http://zsd.zobaczsam.drl.pl/wp-content/uploads/2011/09/sprawozdanie-z-nadzoru-11.pdf

Date added: February 28, 2015 - Views: 4

pdf
Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego przez...

NADZORU PEDAGOGICZNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. ... Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

http://dko.womczest.edu.pl/pliki/20111027/006.pdf

Date added: May 7, 2014 - Views: 2

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA-...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA ... w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 2013-03-20 . 2013-03-20 1.

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 130

pdf
Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza...

1 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

http://www.gimszczekociny.pl/raporty/Sprawozdanie%20dyrektora.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 6

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - szkola-stronie.pl

Uwzględniono wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011/2012 2. ... Sprawozdanie z Nadzoru i Ewaluacji wewnętrznej- wnioski Dyrektor M. Ozga

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan-nadzoru-2012-2013.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 35

pdf
WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - sp15.zgora.pl

WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO: 1. Podejmować działania zmierzające do poprawy efektywności nauczania

http://www.sp15.zgora.pl/main/strony/wnioskiznadzoru.pdf

Date added: August 1, 2015 - Views: 5

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20sprawowanego%20w%20roku%20szkolnym%202012-2013.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/52350.pdf

Date added: June 23, 2015 - Views: 4

pdf
Sprawozdanie - kuratorium.gda.pl

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20%20sprawowanego%20w%202013-2014.pdf

Date added: July 26, 2014 - Views: 12

pdf
Informacje o realizacji planu nadzoru ...

1 Informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013 / 2014 W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły jest sprawowany

http://sp225.waw.pl/files/sprawozdanie_13_14_z_realizacji_planu_nadzoru.pdf

Date added: March 14, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja ...

https://bip.malopolska.pl/kokrakow/Download/get/id,477019.html

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... -...

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 informacja o realizacji wnioskÓw z nadzoru pedagogicznego okreŚlonych w ...

http://www.dobreprzedszkole.pl/downloads.php?cat_id=1&file_id=16

Date added: April 4, 2015 - Views: 2

pdf
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru ...

Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego realizowane były nast ępuj ące zadania:

http://ppp.bip.gliwice.eu/pub/html/ppp/Sprawozdanie_ze_sprawowanego_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 7

pdf
SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI NADZORU...

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

http://www.spchorzew.edu.pl/documents/nadzor/2013_2014/sprawozdanie_nadzoru_pedagog_2013_2014.pdf

Date added: August 31, 2015 - Views: 3

pdf
Biuletyny Informacji Publicznej w Województwie...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

https://bip.malopolska.pl/kokrakow/Article/get/id,386400.pdf

Date added: July 13, 2015 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z pracy szkoły i sprawowanego nadzoru...

Sprawozdanie z pracy szkoły i sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 Publiczne Gimnazjum w Słubicach jest szkołą wiejską, jednozmianową.

http://www.gimnazjum.slubice.org.pl/pliki/Sprawozdanie_z_pracy_szkoly_2010-2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 6

pdf
I WYKONANIE KONTROLI W RAMACH NADZORU ...

Sprawozdanie z nadzoru dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych za rok szkolny 2013/14

http://www.centrum-autyzmu.pl/upload/files/prawo/sprawozdania/sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20w%20roku_szkolnym%202013-14.pdf

Date added: November 27, 2014 - Views: 2

pdf
Sprawozdanie z realizacji zada ń nadzoru ...

Nadzór pedagogiczny w Społecznym Liceum Ogólnokształc ącym prowadzony był zgodnie z planem nadzoru na rok szkolny 2011/2012. Podstawa prawna:

http://slo.zary.pl/images/sprawozdanie_01092013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru ...

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

http://sppigza.edupage.org/files/sprawozdanie_z_nadzoru_dyrektor_szkoly.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z nadzoru 2014 2015 sem I - Zespół...

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego – I semestr roku szkolnego 2014/2015 ZS nr 7 w Bydgoszczy ...

http://www.sp48.zsnr7.net/dokumenty/Sprawozdanie_z_nadzoru_2014_2015_sem_I.pdf

Date added: May 28, 2015 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012 nadzoru pedagogicznego, Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ...

http://3lo.edu.pl/wp-content/uploads/2012/07/nadzor2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 11

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - szkola-stronie.pl

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2010/11 4. ... Plan nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan%20nadzoru%202011%202012.pdf

Date added: February 13, 2012 - Views: 26

pdf
SZKOLNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO -...

Uwzględniono wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011 /2012 Harmonogram szkoleniowych i stałych Rad Pedagogicznych Lp. Tematyka Odpowiedzialny Termin 1.

http://www.kasprzak.edu.pl/dokumenty_szkolne/Plan%20nadzoru%20pedagogicznego%202012-%202013.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY oraz sprawozdanie z działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzoru.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 7

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA -...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. TOMASZA KLENCZARA W KATOWICACH Nadzór pedagogiczny w Szkole prowadzony był zgodnie z ...

http://www.klenczar.pl/app/download/12406616/SPRAWOZDANIE+z+nadzoru+pedagogicznego+dyrektora+sierpie%C5%84+2014.pdf

Date added: November 27, 2014 - Views: 3

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA...

Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015 Podstawa prawna:

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/druki/Plan_nadzoru_pedagogicznego-2014-2015.pdf

Date added: November 5, 2014 - Views: 4

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny ...

http://spbuszkowice.edupage.org/files/SPRAWOZDANIE__Z_NADZORU_PEDAGOGICZNEGO_DYREKTORA_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_W_BUSZKOWICACH.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 5

pdf
Sprawozdanie sprawowanego przez Podlaskiego...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesie ń 2010 roku

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/Sprawozdanie_nadzor_PKO.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 20

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA

2 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 33. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

http://czernikow.info/plan_nadzoru_13_14.pdf

Date added: February 2, 2014 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO...

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kujawsko-pomorskiego kuratora oŚwiaty 1.09.2011 – 31.08.2012

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00002946_01_01.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015

http://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=15395

Date added: August 31, 2015 - Views: 2

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola...

Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego - uchwała RP dotycząca organizacji doskonalenia zawodowego organizacyjne 2.

http://www.przedszkoledzierzgon.pl/images/plan_nadzoru.pdf

Date added: June 26, 2014 - Views: 2

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - img.blizej.info

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 5 w Sokółce ... Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z wnioskami i zaleceniami.

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/plan-nadzoru-pedagogicznego-na-2013-2014.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 4

pdf
Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego ...

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. ... Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru w Zespole Szkół nr 7 im Author: Administrator Created Date:

http://www.sp48.zsnr7.net/dokumenty/sprawozdanie.pdf

Date added: June 23, 2015 - Views: 2

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2010/2011 nadzoru pedagogicznego, przedstawione na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 ...

http://www.sp2lobez.pl/Aktualn/Ofic_dok/Sprawoz_dyr.pdf

Date added: October 3, 2012 - Views: 4